Inschrijving losse lesdagen Verpleegkunde

Keuze opleiding
Ik me schrijf in voor
Kies je lesdagen Oncologie
Kies je lesdagen Cardiologie
Kies je lesdagen Geriatrie
Kies je lesdagen Palliatieve Zorg
Kies je lesdagen Wondzorg
Persoonsgegevens
Diplomagegevens
Factuur
Facturatiegegevens
Bij niet betaling door werkgever, blijft de factuur ten laste van de student.