Communicatie & coaching voor mentoren

Vierdaagse bijscholing on-campus, online of e-course

Als mentor kun je een wereld van verschil maken voor een stagiair of beginnende collega in zijn of haar groeiproces. Deze vierdaagse vorming ondersteunt je daarbij. Jij kiest of je de vorming online volgt via Teams, vier dagen naar onze KdG-campus komt of de cursus zelfstandig doorloopt met drie contactmomenten. We werken praktijkgericht en vertrekken voor al onze coaching- en communicatietrajecten vanuit onze vijf pijlers van goed begeleiden:

 1. Geen prestatie zonder relatie. Goede begeleiding begint met een veilige vertrouwensrelatie.
 2. Wat je aandacht geeft, wordt sterker. Goede begeleiding houdt de focus op talent en kracht van de lerende.
 3. Fouten maken mag. Goede begeleiding moedigt aan om te leren van geslaagde én minder geslaagde acties.
 4. Help mij het zelf te doen. Goede begeleiding activeert het zelfsturend vermogen van de lerende.
 5. Feedback is een geschenk. Goede begeleiding is doelgericht en procesmatig. Het is vooruitkijken, stilstaan, feedback geven en krijgen, en weer verder gaan. Het is ook terugblikken, evalueren en afronden.

We bieden een aantal theoretische kaders aan die je doen nadenken over je eigen begeleidingsstijl. Daarnaast oefenen we uitgebreid je vaardigheden om je rol als mentor helemaal waar te maken. 

 • Je ontdekt je verschillende rollen als mentor, om vanuit die verschillende perspectieven effectief te kunnen begeleiden.
 • Je leert welke impact autonomie, competentie en verbondenheid hebben op de motivatie van studenten of beginnende leraren.
 • Je reflecteert over je eigen mindset bij de omgang met studenten of beginnende leraren.
 • Je leert gesprekstechnieken om betrokken en actief te luisteren naar de ander. Je leert duidelijk feedback geven, waardering uitspreken en doorvragen. Je leert om samen met de student of beginnende leraar passende oplossingen te verkennen in de context van de werkplek. Je oefent op verschillende soorten gesprekken (slechtnieuwsgesprek, omgaan met weerstand, begeleidingsgesprek …)

Meer info?

Programma

Er zijn verschillende mogelijkheden om de vorming te volgen:

Vierdaagse online cursus

Via Teams vanaf begin september op volgende data :
14 september, 1 oktober, 28 oktober en 22 november 2021, telkens van 9  tot 16 u.

Dit vierdaagse traject doen we online via Teams, waarbij we oefenen in grote en kleine groepen. In deze online werkvorm is er zeker kans tot interactie en het oefenen op vaardigheden.

Het vierdaagse traject wordt aangeboden in volle dagen, in sessies van 9 uur tot 16 uur, gespreid over enkele maanden. Op die manier kun je de geleerde inzichten meteen toepassen in de praktijk, en omgekeerd ook je eigen praktijk in de vorming binnenbrengen en je ervaringen delen.

Vierdaagse cursus

Op de Campus Zuid. Je kan inschrijven voor een van onze drie reeksen volgend academiejaar.

 • Reeks 1: 25 oktober, 8 november, 13 december 2021, 17 januari 2022 telkens van 9  tot 16 u.
 • Reeks 2: 26 november, 21 december 2021, 2 februari en 18 februari 2022 telkens van 9 tot 16 u.
 • Reeks 3: 29 april, 5 mei, 20 mei en 3 juni 2022 telkens van 9 tot 16 u.

Dit vierdaagse traject vind plaats op de KdG-campus Zuid in Antwerpen. De lesgevers begeleiden de sessies waarin we de leerstof actief oefenen in grote en kleine groepen. We bieden volle dagen aan, in sessies van 9 uur tot 16 uur, gespreid over enkele maanden. Op die manier kun je de geleerde inzichten meteen toepassen in de praktijk, en omgekeerd ook je eigen praktijk in de vorming binnenbrengen en je ervaringen delen.

Zelfstandige e-course

Opstartmomenten

 • 12 januari
 • 14 februari
 • 18 maart
 • 19 april 2022

Bij dit traject starten we samen op, daarna kies je zelfstandig wanneer je de theorie en de opdrachten voor de vorming doet. Plan drie volledige werkdagen in om op je eigen tempo de inhoud te doorlopen. Je schrijft je in voor minstens twee van de drie begeleidingsmomenten zodat je gesprekstechnieken kunt inoefenen met collega’s, je eigen praktijk in de vorming kunt binnenbrengen en/of kunt reflecteren over inhouden. De inhoud en doelen zijn gelijkaardig aan die van de vierdaagse vorming.

Voor wie

 • Voor mentoren die studenten van KdG begeleiden uit de lerarenopleiding Kleuter, Lager, Flex Kleuter en Lager of Secundair onderwijs, of uit de banaba Zorgverbreding en Remediërend Leren / Buitengewoon onderwijs, of medewerkers van het Ondersteuningsnetwerk onderwijs.
 • Voor leraren die aanvangsbegeleiding doen op school.
 • Voor mensen die startende collega’s begeleiden in een andere sector dan onderwijs en meer willen leren over communiceren en coachen.

Het team

Het traject wordt gegeven door een opleidingsteam van lectoren van de lerarenopleidingen van KdG. Ze hebben expertise in coaching en communicatie, voor zowel studenten als mentoren.

Praktisch

 • Waar:
  • Het on-campus vormingstraject vindt plaats op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen (onder voorbehoud van de evolutie van de coronamaatregelen.)
  • De online vorming zal plaatsvinden op het wereldwijdeweb via Teams.
 • Prijs:
  • De deelnameprijs voor het online traject bedraagt 250 euro per persoon of 125 euro per persoon voor partnerscholen van KdG of mentoren die volgend academiejaar een student van KdG begeleiden.
  • De deelnameprijs voor het on-campus traject bedraagt 326 euro per persoon of 160 euro per persoon voor partnerscholen van KdG of mentoren die volgend academiejaar een student van KdG begeleiden.
  • De deelnameprijs voor de zelfstandige e-course bedraagt 180 euro per persoon of 90 euro per persoon voor partnerscholen van KdG of mentoren die volgend academiejaar een student van KdG begeleiden.
Mentorenvormingstraject: Communicatie & coaching