Nieuw traject voor alle andersgelovigen in lerarenopleiding

De Karel de Grote Hogeschool biedt, als katholieke hogeschool, vanaf september naast het vak godsdienst ook het vak levensbeschouwing aan voor de studenten in de lerarenopleiding Lager Onderwijs. KdG herwerkt ook de inhoud van de godsdienstlessen in de  lerarenopleidingen kleuter- en basisonderwijs. “Zo belichten we verschillende religies en levensbeschouwingen, inclusief islam”, zegt Veerle Hendrickx, algemeen directeur aan KdG. “We starten met dit initiatief en sleutelen stap voor stap bij.”

“We willen een aanbod voorzien voor alle andersgelovigen en maken daarom niet de specifieke keuze om het vak ‘islam’ in te richten in onze lerarenopleiding”, vertelt de algemeen directeur. “Het lijkt ons belangrijker om ons aanbod breed te maken en op die manier studenten van alle religies en levensbeschouwingen de kans te geven om een eigen parcours te volgen.”

De hogeschool hoopt zo eventuele drempels weg te nemen en meer anders- of niet-gelovige studenten aan te trekken. Veerle Hendrickx: “Omdat dit zo belangrijk is voor de Antwerpse multiculturele samenleving en het onderwijs. We zien de samenstelling van de populatie in de stad Antwerpen niet weerspiegeld in de studentenpopulatie. Studenten met een ander geloof dan het christendom en studenten met een migratie-achtergrond vinden nog te weinig de weg naar de lerarenopleiding. Daar willen we verandering in brengen. Omdat het onderwijs ze echt nodig heeft.”

Het initiatief van de hogeschool sluit aan bij de bereidheid van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om ook in het basisonderwijs andersgelovige leerkrachten les te laten geven zodat ze kunnen meewerken aan de realisatie van de katholieke dialoogschool. “KdG wil leerkrachten basisonderwijs afleveren die actief kunnen bijdragen aan een multiculturele basisschool. We willen een interculturele en multireligieuze hogeschool zijn, die de dialoog tussen studenten met verschillende levensbeschouwingen aanmoedigt en versterkt. En waar iedereen zich welkom voelt, ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging”, aldus Veerle Hendrickx.

In de lessen levensbeschouwing in de opleiding leraar lager onderwijs komen onder andere het jodendom en de islam aan bod, naast de rooms-katholieke traditie. KdG belicht in de lessen ook verschillende vormen van geloofsbeleving, de levensbeschouwelijke groei van kinderen, filosoferen met kinderen …

Ook bij de bouw van de nieuwe campus Zuid is er aandacht voor alle religies. “Er komt een stille ruimte, open voor elke student, docent en medewerker om even te bidden, te bezinnen, te mediteren of gewoon alleen te zijn”, duidt de algemeen directeur.