Duurzame solventen: een brug tussen IT en chemie

Solventen zijn veelgebruikte verdunners in producten als verf, schoonmaakmiddelen, lijm, inkt en chemische toepassingen. Klassieke solventen zijn meestal niet hernieuwbaar, brandbaar, toxisch en niet bio-afbreekbaar. Er zijn meer duurzame alternatievenvoorhanden, maar één solvent kan niet zomaar vervangen worden door één duurzame tegenhanger. Wel door een mengsel van alternatieve solventen. Karel de Grote Hogeschool wil KMO’s helpen om snel en efficiënt tot de ideale duurzame solventen-mix te komen, door de ontwikkeling van een ‘solvent substitution tool’.

Solvent substitution tool

De ‘solvent substitution tool’ is gebruiksvriendelijke en toegankelijke software die de eindgebruiker snel en makkelijk een duurzamersolvent voorstelt. Of liever: een slim hernieuwbaar mensgel dat het oude solvent zo dicht mogelijk benadert.

Intensieve samenwerking

De complexiteit van de onderzoeksopdracht vereist een nauwe samenwerking en terugkoppeling tussen de verschillende projectpartners: het Expertisecentrum Duurzame Chemie, de opleiding Toegepaste Informatica en externe partners uit het veld. En dat in alle stappen van het proces.

Stap 1: het Expertisecentrum Duurzame Chemie inventariseert alle bestaande solventen - klassieke én duurzame -, hun componenten en eigenschappen.

Stap 2: Toegepaste Informatica classificeert de data tot categorieën aan de hand van Machine Learning, een veelgebruikte Artificiële Intelligentie-methode. Ze ontwikkelen ook een optimaal algoritme om componenten en solventen aan de juiste categorieën toe te wijzen. Om zeker te zijn dat de gegenereerde categorieën relevant en nuttig zijn, wordt voortdurend afgestemd met het Expertisecentrum Duurzame Chemie. In een latere fase wordt ook teruggekoppeld naar partners en bedrijven uit het veld.

Stap 3: de categorieën worden getest aan de hand van de praktijk en bijgestuurd waar nodig. Stellen de algoritmes effectief de optimale klassieke solventvervangers voor? Dit vergt opnieuw een nauwe samenwerking tussen beide opleidingen én de externe partners.

Stap 4: Toegepaste Informatica ontwikkelt een gebruiksvriendelijke softwaretool, in nauwe samenwerking met een externe IT-partner en de andere partners in het veld.

Uiteindelijk wint iedereen bij deze veldoverschrijdende aanpak: de studenten, de onderzoeksgroepen, de KMO’s en de partnerorganisaties. Maar de grootste winnaars zijn misschien wel wij allemaal, de eindgebruikers die weer een stap dichter bij een gezonde leefomgeving staan.

Meer weten?