Formatieve evaluatie? Een toolbox vol inspiratie!

Formatief evalueren heeft als doel om leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces, hun motivatie te bevorderen en meer onderwijs op maat te realiseren. Feedback geven en krijgen is een essentieel onderdeel van succesvolle formatieve evaluatie.

Inspiratie voor leerkrachten

Onderzoekers van de opleiding Professionele Bachelor Secundair Onderwijs ontwikkelden een gratis beschikbare toolbox voor formatieve evaluatie. De toolbox bevat gestructureerde fiches met werkvormen, praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie over evaluatie. Het is een inspiratiebron voor leerkrachten van verschillende vakken.

Het belang van formatieve evaluatie voor modernevreemdetalenonderwijs

Dit KdG-onderzoek spitste zich toe op modernevreemdetalenonderwijs aangezien in deze vakken  verschillen in voorkennis en niveau tussen leerlingen meestal groter zijn. Taalleerkrachten hebben vaak vragen hoe ze kunnen weten waar leerlingen staan, hoe ze goede feedback kunnen geven en gelijktijdig de werkdruk haalbaar kunnen houden.

De nauwe samenwerking met het werkveld

De praktijkvoorbeelden werden aangebracht door studenten van KdG en UAntwerpen en door taalleerkrachten uit de volgende partnerscholen: Gemeentelijk Technisch Instituut Sint-Jozef Kalmthout, Sint-Jozefinstituut Kontich, Sint-Michielscollege Schoten en Sint-Norbertusinstituut Duffel. Zij zorgden allen voor waardevolle feedback.

De mogelijkheden voor scholen

De toolbox is gratis toegankelijk en stelt al het materiaal ter beschikking dat we voor dit onderzoek verzamelden en dat deelnemende leerkrachten maakten.

Meer weten?

Voor meer informatie over de toolbox en het onderzoek kan je terecht bij debbie.deneve@kdg.be