Actieonderzoek naar de integrerende en activerende mogelijkheden van voedselbedeling door het actief betrekken van de gebruikers ervan

Maar in de marge van de verzorgingsstaat ontstonden in de jaren ’80 talrijke ‘nieuwe’ vrijwilligersinitiatieven, die voedselbedeling organiseren. Sommige initiatieven ontwikkelen rond de voedselbedeling tal van andere activiteiten en acties. Ze zoeken naar mogelijkheden tot inspraak en participatie van de doelgroep. Ze brengen een empowerende sociaal werk visie in hun werking, diversiteit en keuzemogelijkheden in het voedingsaanbod en ontwikkelen samenwerkingsverbanden met het lokale OCMW en sociale-economieprojecten. In een actie-onderzoek naar de integrerende en activerende mogelijkheden van voedselbedeling door het actief betrekken van gebruikers, uitgevoerd in opdracht van de POD Maatschappelijke Integratie, namen we deze initiatieven onder de loep en we stelden vast dat verschillende initiatieven ondanks hun intentie van ‘noodhulp onder protest’ beantwoorden aan de karakteristieken van sociaal innovatieve projecten.

Rapport: http://www.mi-is.be/sites/kdg.be/files/doc/2012_sociale_activering_in_v…

Contact

jan.depauw@kdg.be

+32 3 613 19 61

  • Duur onderzoek: april 2011 tot april 2012
  • Opdrachtgever: POD Maatschappelijke integratie

  • Promotor: Abraham Franssen (FUSL) 

  • Medewerkers: Jan Depauw (KdG), Raphaël Darquenne (FUSL), Hugo Hubert, Alexandre Chaidron en Charlotte Belleflamme

  • Financierder: POD MI

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

  • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
  • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
  • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend