AIXR: Een configuratietool voor intelligent gedrag in XR-toepassingen

Artificiële intelligentie (AI) is vandaag één van de leidende technologische ontwikkelingen. Toepassingen hiervan zijn o.m. autonome voertuigen, chatbots, gepersonaliseerde gezondheidszorg, slimme mobiliteit, industrie 4.0, computergames, slimme luidsprekers, …

AI-toepassingen bevinden zich momenteel echter op een kantelpunt: ze zijn de academische onderzoeksfase ontgroeid, maar worden in de praktijk nog zwaar onderbenut. Dit is o.m. het geval voor AI-toepassingen in augmented reality (AR) en virtual reality (VR), die hier samengenomen worden onder de noemer extended reality (XR). Momenteel bestaan hier namelijk geen (eenvoudige) out-of-the-box oplossingen voor, waardoor de implementatie van AI in XR veelal maatwerk wordt, specifieke kennis vergt en vooral kostintensief is.

Uit overleg met het werkveld werd duidelijk dat er nood is aan een gebruiksvriendelijke configuratietool, die niet-experts toelaat op eenvoudige wijze AI-toepassingen in XR-omgevingen te integreren. Door praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek wil dit project aan die nood tegemoetkomen. De klemtoon zal daarbij liggen op gemakkelijke implementatie, waarbij een waaier van toepassingen gerealiseerd kan worden. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: een interactieve museumgids die content toont op basis van locatie, een patiënt in VR waarmee je als verpleger een dialoog kan hebben, autonome voertuigsimulatie, …

Voor de ontwikkeling van de configuratietool wordt het Sense (input) – Think (onderliggende AI-technologieën) – Act (output) principe gevolgd, dat onder meer gebruikt wordt om gedrag van robots te modelleren. Daarna wordt dit ondergebracht in een configuratietool met gebruiksvriendelijke interface.

Dit zal door de nauwe samenwerking met het werkveld resulteren in een onmiddellijk toepasbare software development kit (SDK), die eenvoudig integreerbaar is in een XR-development omgeving.

Contact

david.vanhoecke@kdg.be
+32 48 84 24 311

  • Duur onderzoek: 01/9/2019 - 31/08/2021

  • Projectpartners: VRBase, Oswald AI

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij KdG Research bijvoorbeeld terecht voor:

  • Onderzoeksdata en expertise die antwoorden bieden op jouw praktijkvragen.
  • Tools die je direct kunt toepassen in je bedrijf of organisatie.
  • Bijscholingen en een netwerk van experten.
  • Onderzoek, advies en begeleiding op maat van jouw organisatie.

Contacteer ons vrijblijvend