Beleving en verwachtingen van autochtone en allochtone kansarme ouders met betrekking tot diensten, voorzieningen, onderwijsinstellingen en initiatieven voor kinderen in hun eerste levensjaren

Rapport: download

Contact

  • Duur onderzoek : september 2012 - januari 2013

  • Opdrachtgever : Koning Boudewijnstichting

  • Onderzoekers : Joke Thirion, Nina Geuens, Bea Van Robaeys, Niels Dewil

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

  • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
  • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
  • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend