Bind-Kracht in onderwijs

Dit praktijkgericht onderzoek in de stad Antwerpen biedt een antwoord op concrete noden van het basisonderwijs in het omgaan met armoede in de klascontext. De centrale onderzoeksvraag luidt: Hoe kunnen onderwijzers van de eerste graad gebruikmakend van een verbrede kijk op armoede en inzichten in empowerment, op een krachtgerichte manier omgaan met armoede in een klas- en schoolcontext zodat ze de onderwijskansen van maatschappelijk kwetsbare kinderen in armoede kunnen verhogen?

Onze doelstelling is om Bind-Kracht, een handelingskader uit het sociaal agogisch werk in co-creatie met stakeholders in het lager onderwijs te vertalen naar de onderwijscontext. In een kwalitatief onderzoek hanteren we een interdisciplinair perspectief waarbij we de noden van kansarme ouders, leerkrachten en welzijnswerkers, verbinden met positieve praktijkvoorbeelden die zich in het werkveld ontwikkelen. Het doel is om het inzicht in de leefwereld van kinderen in armoede te vergroten, zodat men op school gelijke onderwijskansen kan creëren voor kwetsbare kinderen.

In het eerste projectjaar lijsten we via een verkennend kwalitatief onderzoek bij maatschappelijk kwetsbare ouders, kinderen, leerkrachten en welzijnswerkers de noden en succesverhalen in het omgaan met armoede in de eerste graad van het basisonderwijs op. We zoeken verbinding met de Bind-Krachtkaders die we naar de onderwijscontext vertalen op basis van concrete voorbeelden.

In het tweede jaar gaan we via actie-onderzoek thematisch aan de slag met directies, leerkrachten, pedagogische begeleiders en ouders in 5 Antwerpse basisscholen. We ontwikkelen goede praktijken  en delen ze met andere scholen. Dit alles resulteert in een inspiratieboek voor het onderwijs, waaraan we ook een vormingsprogramma en lerende netwerken koppelen als valorisatie-instrumenten.

Contact

kristel.driessens@kdg.be

  • Duur onderzoek: 1 september 2018 - 30 april 2021
  • KdG-Medewerkers: Kristel Driessens

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

  • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
  • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
  • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend