Communi-Act

Communi-Act is een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek met als centrale vraagstelling: Hoe kunnen we professionelen en divers-culturele ouders ondersteunen in het realiseren van een succesvolle cultuur-sensitieve communicatie in de context van een autismespectrumstoornis (verder in deze tekst afgekort als ASS).

We bestuderen aan de hand van ontwerpgerichtonderzoek de belemmeringen en succesfactoren in de communicatie tussen professionelen en divers-culturele ouders van kinderen met ASS. Vanuit deze vaststellingen onderzoeken we hoe we deze communicatie kunnen bevorderen. Hoe kunnen we professionelen ondersteunen om hun communicatieve competentie in het omgaan met diversiteit te versterken? Hoe kunnen we ouders met een migratieachtergrond ondersteunen in het aangaan van een succesvolle communicatie met professionelen? Met welke taal- en culturele aspecten dient er rekening gehouden te worden om de communicatie tussen beiden te bevorderen?

Op basis van de onderzoeksresultaten ontwikkelen we in samenspraak met de betrokken organisaties een vormingsinstrument voor professionelen en een ondersteuningsinstrument voor divers-culturele ouders van kinderen met ASS. Dit met als doel de hiaten in de interculturele hulpverleningscommunicatie - taal en cultuurgerelateerd - weg te werken zodat professionelen en divers-culturele ouders vanuit een gedegen hulpverleningsrelatie kunnen samenwerken aan een kwalitatieve zorg voor het kind met ASS.

Contact

saloua.berdai@kdg.be

  • Duur onderzoek: september 2018 - september 2020

  • KdG-medewerkers: Karima Boujaddayni, Saloua Berdai, Véronique Hendrickx, Kathleen Van Loon