Cultuursensitieve zorg in de woonzorgcentra

Dat onze samenleving steeds diverser wordt, is een open deur intrappen. De diversiteit van de bevolking weerspiegelt zich steeds meer in de ouderenpopulatie. Met dit project wil minister Vandeurzen werk maken van een kwaliteitskader voor cultuursensitieve zorg en ondersteuning in de Vlaamse residentiële ouderenzorg. Het voeren van een diversiteitsbeleid en ruimte maken voor cultuursensitieve zorg is immers inherent aan het streven naar een kwaliteitsvolle, persoonsgerichte zorg in een veranderende context.  

Samen met de sector van residentiële woonzorgvoorzieningen, vertegenwoordigers van etnisch-culturele minderheden, beleidsmakers en onderzoekers, wil dit project hefbomen voor meer diversiteit en cultuursensitieve zorg vinden. Daartoe wordt een leertraject aangeboden met methodologische en wetenschappelijk ondersteuning waaraan drie Vlaams erkende woonzorgvoorzieningen kunnen deelnemen. Het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg zal samen met Saloua Berdai van de Karel De Grote Hogeschool, opleiding Orthopedagie, instaan voor de begeleiding van dit traject en de vertaalslag van de leerpunten naar een breder kader.

Contact

saloua.berdai@kdg.be

  • Duur onderzoek: juni 2018 - juni 2020

  • KdG-medewerker: Saloua Berdai

Meer weten?

Bekijk de webinars terug

Remote video URL

Webinar deel 1 van 2 oktober 2020: "Breek de muren van je woonzorgcentrum wagenwijd open".

Remote video URL

Webinar deel 2 van 9 oktober 2020: "‘We moeten veel actiever de behoeften en wensen van onze bewoners bevragen".

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

  • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
  • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
  • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend