ESR: exhaust steam recuperation

Door de warmte in het uitlaatgas te recupereren willen we in dit project het brandstofverbruik significant doen dalen. Uit het voorgaand PWO-project Recuperatie is naar voor gekomen dat de hoeveelheid warmte in het uitlaatgas voldoende groot is om een recuperatiesysteem te verantwoorden. Uit de eerste resultaten komt ook naar voor dat de warmte best onder de vorm van stoom wordt teruggewonnen. Een geoptimaliseerde versie van de stoomgenerator zal ingebouwd worden in de uitlaatlijn.

De stoom kan vervolgens op verschillende manieren gebruikt worden:

  • De geproduceerde stoom gaat in een turbine die gekoppeld is aan een alternator. De elektriciteit die hier opgewekt is, kan dan aangewend worden voor het laden van de batterij, aandrijven aircocompressor, aandrijven waterpomp, voeding voor de elektrische stuurbekrachtiging, enz. Dit zal de alternator ontlasten of zelf overbodig maken waardoor er een significante daling van het verbruik optreedt. Het is zelfs mogelijk dat er meer energie wordt geproduceerd dan er door de aggregaten gebruikt kan worden. In dit geval kan met het overschot een extra batterij worden bijladen.
  • De geproduceerde stoom gaat in een turbine die mee de krukas aandrijft. Met deze methode is er een minimum aan onderdelen en extra ruimte nodig.

Doel is om beide mogelijkheden te vergelijken en de beste optie in een bestaand voertuig in te bouwen en een set te ontwikkelen die als retro fit kan dienen op verschillende types voertuigen. Dit geeft ons zicht op wat de vereisten en uitdagingen zijn om dit in een auto in te bouwen. Zo kunnen we ook in real life situaties nagaan wat de verbruikswinst is.

Ook zal hier een kosten-baten analyse uitgevoerd worden om de financiële haalbaarheid van serieproductie te onderzoeken en de voorwaarden te onderzoeken om dit op de markt te brengen.

Contact

kris.martens@kdg.be

  • Duur onderzoek: september 2013 - augustus 2014

  • KdG-medewerkers: Bram Robyn, Kris Martens en Michel Van Gorp

Meer weten of samenwerken?

Je kan bij ons bijvoorbeeld terecht voor:

  • Het ontwikkelen van alternatieve aandrijfsystemen, brandstofsystemen voor alternatieve brandstoffen en emissiemetingen op verbrandingsmotoren.   

  • Analyses van voertuigdata door simulaties en reverse engineering op CAN-bussystemen.   

Contacteer ons vrijblijvend