ECU-design

In het kader van duurzame omgang met energie onderzoekt men in dit project mogelijke oplossingen voor de toekomstige olieschaarste. Bovendien streeft men naar een lagere uitstoot van schadelijke gassen.

Binnen het project streeft men naar maximale controle van de verbranding van brandstoffen om een hoger rendement te bekomen. Om dit te bereiken zal de actuele cilinderdruk als parameter worden opgenomen in de sturing van de motor. Dit alles is niet mogelijk met de huidige motormanagementsystemen zodat de ontwikkeling van een eigen systeem op basis van Labview en Compact Rio onontbeerlijk is geworden.

Na realisatie van dit project bezit de onderzoeksgroep alle kennis nodig om een moderne motor te sturen op verschillende alternatieve brandstoffen, zoals waterstof en syngas.

Contact

kristof.ceustermans@kdg.be

  • Duur onderzoek: september 2008 - augustus 2011

  • Projectpartners: Universiteit Gent

  • KdG-medewerkers: Kristof Ceustermans, Pieter Huyskens

Meer weten of samenwerken?

Je kan bij ons bijvoorbeeld terecht voor:

  • Het ontwikkelen van alternatieve aandrijfsystemen, brandstofsystemen voor alternatieve brandstoffen en emissiemetingen op verbrandingsmotoren.   

  • Analyses van voertuigdata door simulaties en reverse engineering op CAN-bussystemen.   

Contacteer ons vrijblijvend