Empowermentmeting: Effectmeting van verschillende begeleidingsvormen binnen OCMW

Het OCMW speelt een belangrijke rol in armoedebestrijding. Het wordt geconfronteerd met talrijke en complexe uitdagingen. Met het ontwikkelen van nieuwe hulpverleningsmethodieken speelt een OCMW actief in op deze uitdagingen. Onduidelijk is echter wat die specialismen concreet aan de hulpverleningspraktijk toevoegen, welk effect ze bereiken.

Het werkveld is al jaren op zoek naar methoden om effectiviteit in beeld te krijgen. Uit een recent uitgevoerd onderzoek in OCMW Antwerpen gaven maatschappelijk werkers aan dat de huidige registratie en meetsystemen de praktijk van sociaal werkers niet correct in beeld brengen. Meten van empowerment van cliënten door gebruik te maken van meetschalen biedt mogelijk een alternatief voor bestaande meetmethoden. Het koppelt de nood aan een meetinstrument en de vraag naar effectmeting aan het empowermentparadigma dat het hedendaags sociaal werk kleurt.

De empowerment-meetschaal zal ingezet worden binnen een experimenteel design. We analyseren longitudinale gegevens van een cohort bij wie empowerment gemeten werd bij de start van een hulpverleningstraject en na afloop van het hulpverleningstraject (of een vergelijkbare periode). We vergelijken outcomes tussen de experimentele groep(en) (verschillende werkvormen) en een controlegroep (die groep OCMW-cliënten die louter financiële hulp ontvangen). Met technieken van longitudinale data-analyse kunnen we zowel individuele ontwikkelingen in de tijd van een uitkomstvariabele nagaan als (daarbij) groepen vergelijken. Dit combineren we met kwalitatieve onderzoeksmethodes. Een meting van een effect gecombineerd met een subjectief oordeel daarover, geeft namelijk een dieper inzicht in de effectiviteit van een interventie, en houdt tevens een realiteitstoets in.

Contact

jan.depauw@kdg.be
+32 3 613 19 61

  • Duur onderzoek: september 2013 - augustus 2014

  • KdG-medewerkers: Jan Depauw

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

  • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
  • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
  • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend