Evaluatie van Time-out project La Strada

La Strada is als time-outproject opgestart door Jeugdzorg Emmaus in november 2003.  In november 2008 is een wetenschappelijk onderzoeksproject afgerond dat een evaluatie beoogde van alle Vlaamse time-out projecten. Dit onderzoek richt zich op het meting van effectiviteit (zicht krijgen op werkzame factoren en de effectiviteit van het eigen time-out  aanbod) en de meting van tevredenheid: de ervaring van de gebruikers m.b.t. de werking en de methode.

Eindrapport

Contact

bie.melis@kdg.be

  • Duur onderzoek: academiejaar 2011-2012

  • Financierder: Emmaus vzw en KdG

  • KdG-medewerkers: Bie Melis en Kristel Driessens

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

  • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
  • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
  • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend