Evaluatie van Traject 2

Traject 2 organiseert een intensieve, kortdurende, ambulante en vrijwillige begeleiding voor maatschappelijk kwetsbare jongeren (9 -18 jaar), die dreigen vast te lopen in de context van het gezin, de school, het werk of de vrije tijd en niet beschikken over voldoende draagkracht om zelf de situatie om te buigen. Met een vroegtijdige en integrale aanpak wil Traject 2 een begeleiding aanbieden nog voor de problemen escaleren en op die manier een meer ingrijpende interventie of hulpverlening voorkomen. Het intensief coachen van jongeren beoogt dat zij zelf op eigen kracht verder kunnen na de begeleiding.

Het onderzoeksproject beschrijft de populatie van de jongeren die in Traject 2 terechtkomen, beschrijft de resultaten van de begeleiding en de inhoudelijke werking en doet beleidsaanbevelingen.

Contact

MDO@kdg.be

  • Duur onderzoek: september 2012 - maart 2013

  • Opdrachtgever: stad Antwerpen

  • KdG-medewerkers: Fien Gilleir en Niels Dewil

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

  • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
  • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
  • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend