Evaluatieonderzoek van het project ‘Groeien in Taal’ van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

De opdracht betreft het uitvoeren van een evaluatieonderzoek van het ondersteuningsaanbod ‘Groeien in Taal’ aan de Nederlandstalige gezinsvoorzieningen in Brussel (kinderopvang voor baby’s en peuters, buitenschoolse kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning).

Contact

leen.dom@kdg.be

  • Duur onderzoek: januari 2015 tot september 2015

  • KdG-medewerkers: Leen Dom, Dietlinde Willockx