Faciliteren van dataverwerking uit 3D camera's (3D Vision)

‘Personal Advertising’ is sterk in opkomst binnen de reclame- en communicatiesector. Via video en/of andere sensoren tracht men een zo gepersonaliseerd mogelijke boodschap te brengen, die gebaseerd is op specifieke persoonskenmerken zoals geslacht, lichaamsmaten, stem, leeftijd en gedrag. Binnen diverse wetenschapsgebieden ondergaat 3D visietechnologie een sterke ontwikkeling. Het werkveld en dan m.n. de reclame- en communicatiesector realiseert zich dat het hen aan specifieke kennis en expertise ontbreekt om deze technologie in te zetten. Vragen als: Hoe kunnen we data uit 3D camera’s/sensoren (hardware/software) specifiek bedoeld voor onze doelstellingen, uit camera’s/sensoren extraheren?; Kunnen camera’s gekoppeld worden met elkaar of aan andere sensoren?; Is het mogelijk om voor diverse camerasystemen één centraal software pakket te ontwikkelen die met onze eigen gebruikte software kan communiceren en interacteren? zijn zeer actueel binnen het werkveld.

Drie dimensionale object-tracking (3DOT) of video tracking, is het vastleggen van 3D gegevens van een object of persoon in ruimte en tijd. 3DOT vindt haar toepassing binnen de werkveldsectoren maar ook binnen de terreinen van automotive, fashion, robotica, security en gezondheidszorg.

De huidige systemen op de markt bestaan uit hardware, hardware/softwarecombinaties of alleen software en zijn duur, weinig flexibel en niet toegankelijk voor (na)bewerking. Verder zijn software bibliotheken weinig specifiek wat kwaliteitsafweging van de deze applicaties voor het werkveld moeilijk maakt. Tenslotte is bij deze laatste categorie ook de integratie met bestaande softwaresystemen in het werkveld lastig, tijdrovend en duur.

In het 3D Vision project zullen weexpertise ontwikkelen en valoriseren om de juiste 3DOT technologie te kiezen passend bij hardware (tool-fusie) en de technologie ontwikkelen om de data te integreren (data-fusie) voor specifieke 3DOT doelstellingen binnen het werkveld.  Ook zullen we de opgedane expertise binnen het onderwijs curriculum integreren en kenbaar maken bij sectoren waar 3DOT een rol kan spelen.

Downloads:

 

Bron; Onderzoeksrapport: Creatieve Industrie in Vlaanderen. Tine Maenhout, Isabelle De Voldere, Jonas Onkelinx, Leo Sleuwaegen Flanders DC 2006.

Contact

eric.vanbreda@kdg.be

  • Duur onderzoek: 01/09/2016 tot 31/08/2018
  • Medewerkers: Eric van Breda, Lorenz Adriaensen, Bart Ribbens, Ivan De Boi

  • Financiering: PWO

  • Partners: TheseDays nv, Holocube bvba, Bagaar bvba, Uantwerpen-Op3Mech