Heldere Juridische Taal

Uit cijfers van de Hoge Raad voor Justitie die verschenen in de Justitiebarometer van 2014 bleek dat maar liefst 61% van de Belgische burgers vindt dat juridische taal onvoldoende helder is. Zeker in juridische teksten waarmee de overheid naar haar burgers communiceert, is een goed begrip van de gehanteerde taal nochtans van bijzonder groot belang. Het PWO-project ‘Heldere Juridische Taal’ heeft haar naam niet gestolen en beoogt om juridische teksten te verhelderen om op die manier het begrip van de teksten door burgers te verbeteren.

Gezien de veelheid en aan rechtsdomeinen is binnen het project gekozen om de focus te leggen op het administratief recht en meer bepaald de communicatie door steden en gemeenten naar burgers in het domein van de ruimtelijke ordening. Dit is immers per definitie een domein waarin op zeer regelmatige basis communicatie tussen de overheid en burgers gebeurt.

Binnen dit project zullen in de eerste plaats de linguïstische oorzaken van onduidelijke rechtstaal geïdentificeerd worden door middel van T-Scan, een online tool voor het uitvoeren van complexiteitsanalyses op Nederlandstalige teksten. Vervolgens zullen de resultaten van T-scan vergelijken worden met resultaten van focusgroepen waarin burgers na een lezing van de teksten (on)duidelijkheden kunnen aangeven. In een volgende fase zullen de teksten herschreven en verhelderd worden rekening houdend met de resultaten van T-Scan en de focusgroepen. Het resultaat wordt tot slot opnieuw voorgelegd aan burgers om na te gaan of er inderdaad sprake is van een verheldering van juridische taal.

Deze innovatieve aanpak moet leiden tot een duidelijke handleiding voor het verhelderen van juridische teksten die makkelijk toepasbaar en implementeerbaar is voor lokale besturen.

Contact

helderejuridischetaal@kdg.be

  • Duur Onderzoek: 1 september 2018 - 31 augustus 2020
  • KdG Medewerkers: Jean-Marc Lauwers, Jeroen Daem, Dr Jolien Van Geel
Logo PWO-project Heldere Juridische Taal