Impact van vrijwilligers meten: Constructie en validering van een Meetschaal Vrijwilligers-Empowerment (MVE) voor het meten van de effectiviteit van vrijwilligerswerk

Het onderzoekscentrum Sociale Inclusie ontwikkelde de voorbije jaren evaluatie- en reflectie-instrumenten voor empowerend sociaal werk. Bij de voorstelling daarvan blijkt telkens opnieuw dat vele organisaties worstelen met het vereiste ‘impact meten’. Hét generieke doel van hulpverlening aan maatschappelijk kwetsbaren is empowerment … en net dat blijkt moeilijk aantoonbaar of meetbaar.

Gevoed door de ‘vermaatschappelijking van de zorg’ blijken professionals en vrijwilligers steeds vaker complementair in het sociaal werk.

Wie zicht wil krijgen op de impact van de inzet van vrijwilligers in de begeleiding en ondersteuning van mensen in kwetsbare posities is mogelijk gebaat bij het meten van (evoluties in) empowerment. Via dit onderzoek willen we een meetinstrumentarium ontwikkelen dat de impact vat van dit type vrijwilligerswerk en tegelijk ook aangeeft wat verklarende factoren zijn. Daarvoor beroepen we ons op een omvattend en verklarend kader van waaruit fenomenen in sociaal werk verklaard kunnen worden: het CAIMeR-model.

In dit onderzoek betrekken we één welzijnsschakel, een buddywerking met een focus op arbeidstrajectbegeleiding, een mentoring-project voor jongeren uit kansengroepen, een vrijwilligerswerking rond integratie & inburgering, en budgetcoaches in de schuldhulpverlening.

Concreet resultaat uit dit onderzoek is onder meer een draaiboek en een generieke meetschaal kwetsbare groepen/gezinnen begeleid door vrijwilligers of buddy’s, met aanvullende modules.

Contact

jan.depauw@kdg.be
+32 3 613 12 11

  • Duur onderzoek: 01/9/2019 - 28/02/2022

  • Projectpartners: Welzijnsschakels, CAW Antwerpen, Stad Antwerpen, Filet Divers, PEP VZW en HIVA- KULeuven-onderzoeksgroep ‘Sociaal en Economisch Beleid en Maatschappelijke Integratie

  • KdG-medewerkers: Jan Depauw en Marit De Vroey

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

  • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
  • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
  • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend