Implementatie 1 gezin 1 plan in de Vlaamse Jeugdhulp

 • We ontwikkelen een methodisch en organisatorisch kader dat de toegang tot gepaste jeugdhulp vergroot.
 • In het kort:
  • Hulpverleners stellen samen met het gezin één begeleidingsplan op.
  • Professionals zien de gezinsleden en hun context als volwaardige samenwerkingspartners.
  • Sneller inzetbare en beter afgestemde hulp.
  • We bieden wetenschappelijke ondersteuning voor deze nieuwe samenwerkingsverbanden.

Output:

Contact

bie.melis@kdg.be
+32 3 613 12 39

 • Duur onderzoek: 1 september 2019 tot 31 augustus 2022

 • Financieringskanaal: PWO-project

 • Projectpartners:

  • Samen1plan

  • Welzijnsoverleg Regio Gent

  • Samenwerkingsverband Voor- en Noorderkempen

Eén begeleidingsplan

Het huidige versnipperde aanbod aan welzijnsvoorzieningen zorgt ervoor dat kwetsbare gezinnen hun weg naar of in de jeugdhulp niet vinden. Anderen haken af omdat ze worden overspoeld door meerdere diensten die elk een behandelingsplan opstellen. De Vlaamse overheid wil inzetten op sneller inzetbare en beter afgestemde hulp. Zij vertrekken hiervoor vanuit 1Gezin1Plan; een concept dat in Nederland reeds wordt toegepast en waarbij de betrokken hulpverleners samen met het gezin één begeleidingsplan opstellen.

Na een oproep door de Vlaamse overheid gingen in 2018, 12 regionale samenwerkingsverbanden binnen de jeugdhulp van start om het concept 1Gezin1Plan in de praktijk te implementeren.

Het uitgangspunt van 1Gezin1Plan impliceert dat professionals de gezinsleden en hun context als volwaardige samenwerkingspartners zien. Gezinnen voeren zelf de regie over hun hulpverleningsproces. Hulpverleners werken krachtgericht en (netwerk)versterkend. Hoewel deze begrippen al enige tijd gangbaar zijn in de Vlaamse jeugdsector blijkt de vertaling naar de praktijk niet eenvoudig. Het vraagt om een nieuwe rol en positie van de hulpverlener. Bovendien biedt het samenwerken in een interdisciplinair netwerk kansen maar ook nieuwe uitdagingen. De nieuwe samenwerkingsverbanden zijn daarom vragende partij naar wetenschappelijke ondersteuning.

Onderzoeksvraag

Met dit onderzoek brengen we de wijze waarop samenwerkingsverbanden in het Vlaamse jeugdhulplandschap vorm geven aan 1Gezin1Plan in beeld. We bekijken hoe die begeleiders hun nieuwe rol in praktijk brengen en welke meerwaarde begeleiders en hulpvragers ervaren.

We beantwoorden onze onderzoeksvraag door het opzetten van een actie-onderzoek in twee samenwerkingsverbanden die werken met een interprofessioneel team, samengesteld uit hulpverleners van verschillende participerende jeugdhulporganisaties. Samen met de betrokkenen onderzoeken we hoe een samenwerkingsverband kan bijdragen tot een goed hulpverleningsplan voor het betrokken gezin/minderjarige en een vlottere toegang tot de gepast hulp. Het eindresultaat is een methodisch en organisatorisch kader dat de toegang tot gepaste jeugdhulp vergroot.

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

 • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
 • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
 • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend