Injectiestress

Celtherapie is elke vorm van behandeling waarbij lichaamscellen worden ingezet om de patiënt te genezen of te ondersteunen. Het therapeutisch succes van celtherapie is afhankelijk van kwetsbaar biologisch materiaal; de cellen. Bij celtherapie is het effectief en reproduceerbaar ter plaatse krijgen van voldoende therapeutische en levende cellen essentieel. Tijdens de injectie ondervinden de cellen echter schadelijke mechanische stress, meer bepaald fluid shear stress (FSS), waardoor hun therapeutisch potentieel afneemt.

Om tijdens injectieprocedures FSS te minimaliseren en de therapeutische effectiviteit van de geïnjecteerde cellen te maximaliseren, is er nood aan een assay dat de FSS kwantificeert en dit in een breed gamma aan therapeutische celtypes.

Wanneer een cel onderworpen wordt aan mechanische stress reageert ze met een mechanotransductierespons: de cel vertaalt het mechanisch signaal, in dit geval FSS, in een intracellulair moleculair signaal dat stressgenen aanschakelt. De activiteit van de stressgenen kunnen we kwantificeren met een gevoelige moleculaire techniek, genaamd reverse transcriptase kwantitatieve PCR (RT-qPCR).

Ons eerste onderzoeksdoel is geschikte fluid shear stressgenen identificeren. Na een uitgebreid literatuuronderzoek zullen we een lijst met kandidaatgenen bekomen die reageren op mechanische stressfactoren in verschillende celtypes. Dan zullen we experimenteel achterhalen of deze genen effectief reageren op FSS in verschillende therapeutische celtypes. Tenslotte zullen we de respons op FSS van geselecteerde kandidaatgenen vergelijken wat betreft kwantificeerbaarheid, gevoeligheid en reproduceerbaarheid. Het eindresultaat van dit project is een geoptimaliseerde RT-qPCR procedure, waarmee we FSS kwantificeren in verschillende therapeutische cellen.

In praktijk kunnen internationale onderzoekers de voor hen relevante cellen verschillende voor hen relevante injectieprocedures laten doorlopen en vervolgens de cel pellet invriezen en opsturen naar KdG. Alle daaropvolgende stappen kunnen op KdG plaatsvinden met als eindresultaat de moleculaire kwantificatie van FSS. KdG kan de RT-qPCR aanbieden in dienstverleningsverband of als onderdeel van overkoepelende onderzoeksprojecten.

Contact

katrien.pieters@kdg.be
caroline.braem@kdg.be

  • Financiering: PWO

  • Duur onderzoek: 01/01/2018- 31/12/2019

  • Projectpartners: Universiteit Antwerpen, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Novosanis

  • Medewerkers: Katrien Pieters, Caroline Braem