Jaspérance: Valorisatie van de Jatropha olie in DR Congo

In dit project trachten we de plant Jatropha curcas L. maximaal te valoriseren. Niet enkel de olie die geleverd wordt door de noten, maar ook andere plantdelen en rest- en bijproducten zullen worden gebruikt. De vraag tot valorisatie van de Jatrophaplant werd gesteld aan KdG tijdens gesprekken met de directie van CDI-Bwamanda en de lokale gemeenschap in Bwamanda (Evenaarsprovincie, DR Congo). Door middel van 3 fasen zal getracht worden een brede valorisatie van de Jatrophaplant tot stand te brengen.

In het eerste werkpakket zal de olie, verkregen door persing, benut worden voor het verbeteren van de op palmolie gebaseerde biobrandstof die nu reeds in Bwamanda geproduceerd wordt. Daarnaast kan deze olie ook gebruikt worden voor eenvoudige huishoudelijke toepassingen: lampenolie, brandstof voor kookvuurtjes, zeepproductie, of verkoop aan CDI-Bwamanda voor het opwekken van elektriciteit. De kennis die binnen de projecten TRIPLE-E³ en BRITE-Oil is opgebouwd is in deze fase van groot belang.

Werkpakket 2 probeert een verdere toegevoegde waarde te genereren voor de Jatropha-olie. In deze fase wordt de olie gebruikt als grondstof voor de productie van verf en/of vernis. Ook zeep kan eenvoudig uit de Jatropha-olie gemaakt worden.

In het derde werkpakket zal men bekijken of een valorisatie die niet olie-gebaseerd is mogelijk is. De perskoek die achterblijft als afvalstroom bij de persing kan gebruikt worden voor het persen van briketten en als bemesting. Er wordt ook een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de toepassingsmogelijkheden van Jatropha extracten als natuurlijk insecticide. Omdat deze fase meer chemische kennis en technologie vereist wordt dit laatste vooral uitgevoerd in de labo’s van KdG in samenwerking met de UA (dienst Prof. S. Apers).

Omdat de implementatie van bovenstaande processen mogelijk een impact heeft op sociaal maatschappelijk vlak wordt dit project ondersteund door het departement SAW. Implementatie van nieuwe technologie heeft enkel kans op slagen als er een maatschappelijk draagvlak is. Door het probleem te bekijken vanuit een sociaal agogische achtergrond komen we tot inzichten die vanuit een puur technologische achtergrond vaak over het hoofd worden gezien. Doorheen het gehele project wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van plaatselijke mogelijkheden, grondstoffen en middelen en wordt er samengewerkt met de lokale gemeenschap in Bwamanda. Het departement SAW zorgt er ook voor dat de betrokkenheid van de verschillende partners in dit project op een correcte en evenwichtige manier verloopt. Bij succes kunnen de processen ontwikkeld in bovenstaande fasen eventueel op decentrale wijze geïmplementeerd worden in de Congolese Evenaarsprovincie.

Studienamiddag 'Technologie en Ontwikkelingssamenwerking'

Bekijk en download de presentaties op Slideshare.

Contact

hannes.sels@kdg.be

  • Duur onderzoek: 19 november 2011 - 31 december 2013

  • Projectpartners: CDI-Bwamanda vzw, Universiteit Antwerpen

  • KdG-medewerkers: Hannes Sels, Tom De Laet