Kinderopvang: maatschappelijk werk en kinderopvang hand in hand

In dit project leggen we de focus op samenwerking in de hulpverlening. Het gaat om samenwerking tussen verschillende diensten/hulpverleners die met eenzelfde gezin werken vanuit verschillende objectieven. Als casus nemen we de samenwerking tussen OCMW en Kinderopvang. Maatschappelijk werkers zullen bij de begeleiding van leefloners vaak de moeders toeleiden naar kinderopvang. Zeker bij activeringstrajecten is dit vaak een voorwaarde om tot een succesvolle begeleiding te komen. Toch is die toeleiding en het gebruik van kinderopvang voor maatschappelijk kwetsbare moeders niet evident. In dit onderzoek focussen we op de interactie tussen moeder-maatschappelijk werker en kinderverzorgers en de samenwerking tussen de betrokken diensten.

Op basis van een literatuurstudie zoeken we naar modellen van goede samenwerking in de sociale sector. We lijsten ook knelpunten en problemen op met betrekking tot het toeleiden en werken met kwetsbare gezinnen. Doelstelling is om in het onderzoek de theoretische kaders rond samenwerking te toetsen en te verfijnen aan de hand van een kwalitatief onderzoek op een zeer specifiek domein: de samenwerking tussen maatschappelijk werk en kinderopvang. Op basis daarvan willen we handvatten aanreiken om deze samenwerking te versterken.

In het eerste jaar van het onderzoek organiseren we een kwalitatieve bevraging via twee OCMW’s: OCMW Antwerpen en OCMW Boom. Via diepte-interviews met alle betrokkenen brengen we de drempels naar en in de kinderopvang, de knelpunten in de samenwerking en kritische succesfactoren in kaart.

In het tweede jaar analyseren we 5 inspirerende voorbeelden van samenwerking. We werken aan projectbeschrijvingen, via documentanalyse, interviews met sleutelfiguren en de organisatie van netwerktafels. Doel is om samen met de goede praktijken de voorwaarden voor een werkzame samenwerking op te lijsten en aanbevelingen te formuleren om het interdisciplinair en sectoroverstijgend samenwerken te optimaliseren. Met de uitgave van een boek en de organisatie van een studiedag willen we de resultaten kenbaar maken aan een ruim publiek.

Onderzoeksresultaten

Download de Inspiratiebrochure 'Maatschappelijk Werk en Kinderopvang Hand in Hand'

Contact

lynn.depourck@kdg.be
+32 3 613 18 16

  • Duur onderzoek: september 2014 - augustus 2016

  • Projectpartners: OCMW Boom, OCMW Antwerpen en OKIDO

  • KdG-medewerkers: Katrien Pieters