Levensbeschouwelijke diversiteit op de werkvloer

Diversiteit op de werkvloer kan een grote meerwaarde betekenen voor bedrijven. Voordelen zijn onder meer een hogere klanttevredenheid, een betere perceptie ten aanzien van het bedrijf en meer vertrouwen in de kwaliteit van de aangeboden diensten/producten. Ook voor de interne werking zijn er voordelen zoals het verbreden van perspectieven voor werknemers en een sterke connectiviteit binnen en tussen teams. Omwille van deze voordelen kiezen heel wat, vooralsnog grotere en financieel krachtigere, bedrijven ervoor om een divers werknemersbestand uit te bouwen.

Hoewel er weinig discussie lijkt te zijn over de voordelen van diversiteit, is de realiteit dat diversiteit op de werkvloer nog te vaak theorie blijkt. Kmo’s erkennen wel de meerwaarde van diversiteitsmanagement en kunnen er gezien hun omvang en structuur een sneller draagvlak voor creëren, maar missen concrete kennis en richtlijnen om dit op een impactvolle wijze te kunnen toepassen binnen hun organisatie.

Voor een goed diversiteitsbeleid binnen Vlaamse kmo’s is er dus nog werk aan de winkel. Zeker wat betreft het succesvol functioneren en integreren van werknemers van verschillende religies blijken er in de praktijk nog vaak problemen op te duiken.

Dit projectonderzoek wil best practices uit concrete managementcases aanreiken die een leidinggevende in een kmo in Vlaanderen instaat stelt met religieus diversiteitsmanagement aan de slag te gaan, ook op korte termijn.

Contact

eva.vermeire@kdg.be

  • Duur onderzoek: september 2019 – augustus 2021
  • Projectpartners: Voka, Unizo en Musliked vzw
  • Financiering: pwo financiering
  • KdG-medewerkers: Eva Vermeire, Gunilla de Graef en Zaia El Morabit