Methodiekontwikkeling en procesevaluatie van netwerkopbouw voor kinderen in begeleiding bij een CKG

Dit onderzoek omvat de wetenschappelijke opvolging van de implementatie en van de vertaling van de methodiek Persoonlijke Toekomstplanning naar gezinnen die professionele begeleiding krijgen in een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG).

Persoonlijke Toekomstplanning is een strategie die zoekt naar de verbetering van de kwaliteit van leven van een persoon met een ondersteuningsnood via de opbouw van een duurzaam netwerk van steunfiguren. Ze is ontwikkeld in de Verenigde Staten en kent vooral in de Angelsaksische wereld ruime verspreiding, onder de benaming ‘Person-centred Planning’. In Vlaanderen heeft PLAN vzw, via de Minister van Welzijn en het Vlaams Agentschap Personen met een Handicap (VAPH), de opdracht deze strategie aan te bieden. De groep waarvoor reeds heel wat netwerken werden opgebouwd, bestaat momenteel voornamelijk uit personen met een handicap. Op basis van een goedgekeurd project in het kader van kinderarmoedebestrijding, is sinds november 2011 een experiment opgestart waarbij PLAN vzw de uitdaging aangaat om op initiatief van een consortium van CKG’s 10 netwerken in arme gezinnen met kwetsbare jonge kinderen op te starten.

De onderzoeksgroep van SAW wil dit project wetenschappelijk opvolgen en ondersteunen. In concreto bestuderen we hoe de opbouw van duurzame netwerken van (niet-professionele) steunfiguren begeleid door Plan vzw verloopt, hoe de betrokken gezinnen en professionele hulpverleners dit ervaren en wat de eerste effecten zijn in de welzijnsbevordering van de betrokken gezinnen en hun jonge kinderen. Via een actie-onderzoek gaan we samen met de betrokken actoren (via vormen van gezamenlijke kennisproductie) na hoe we de strategie van persoonlijke toekomstplanning kunnen vertalen naar de specificiteit van de jeugdzorg en leveren we ook een bijdrage aan de verdere methodische ontwikkeling van deze krachtgerichte strategie. 

 

Kwalitatief onderzoek naar de organisatorische voorwaarden voor de implementatie van Bind-Kracht in de OCMW-context

Publicatie: Depauw, Jan & Driessens, Kristel, m.m.v. Wim De Clerck (2014), Bind-Kracht in OCMW’s. Een kader voor organisatorisch empowerment, Heverlee, Lannoo Campus.

Contact

jan.depauw@kdg.be
+32 3 613 19 61

  • Duur onderzoek: 1/9/2012 - 31/8/2013

  • Projectpartners: CKG De Kleine Vos; Plan vzw

  • KdG-medewerkers: Jan Depauw, Kristel Driessens, Wim De Clerck

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

  • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
  • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
  • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend