Naar een cultuursensitieve en krachtgerichte hulpverlening in OCMW’s

Met dit onderzoek beogen we de kwaliteitsverbetering van de hulpverlening aan mensen in armoede in OCMW’s. We focussen daarbij op de organisatorische voorwaarden voor de ontwikkeling van een krachtgerichte hulpverlening in OCMW’s.

We ontwikkelen daarvoor ‘empowerend actie-onderzoek’ dat in samenwerking met het werkveld verloopt.We vertrekken vanuit theoretische Bind-Krachtkaders die in eerder onderzoek zijn ontwikkeld. In verschillende OCMW’s zoeken we samen met leidinggevenden, maatschappelijk assistenten en cliënten naar de voorwaarden om ‘krachtgerichte, integrale hulpverlening’ te implementeren in de OCMW-praktijk. De bundeling van wetenschappelijke kennis en praktijkkennis van professionals en cliënten zorgt voor de ontwikkeling van nieuwe methodische en organisatorische inzichten. Door in samenspraak thema’s te kiezen waarop versterking wenselijk is, kunnen we verdiepend werken en veranderingsprocessen op gang brengen. Het onderzoek is gericht op beleidsondersteuning en kwaliteitsverbetering van de hulpverlening. We proberen 10 OCMW’s in dit proces te betrekken en zullen via publicaties en vormingen de resultaten verspreiden naar een ruimer publiek.

Contact

kristel.driessens@kdg.be
+32 3 613 18 00

  • Duur onderzoek: 1 januari 2011 - 31 augustus 2013

  • Financierder: Vereniging van Steden en Gemeenten – Afdeling OCMW

  • KdG-medewerkers: Kristel Driessens

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

  • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
  • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
  • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend