Naar een (evaluatie van) krachtgerichte schuldhulpverlening

Overmatige schuldenlast vormt een groeiend sociaal probleem. Steeds meer gezinnen ondervinden structurele moeilijkheden om hun betalingsverplichtingen na te komen. Diensten voor schuldhulpverlening krijgen in toenemende mate mensen met schuldoverlast over de vloer. De ‘ideale’ schuldhulpverlening heeft oog voor preventie, verzekert een menswaardig bestaan, versterkt empowerment en voorkomt herval. Verschillende spanningsvelden doen de huidige schuldhulpverlening echter ver af staan van dit ideaalbeeld. Een verbinding van wetenschappelijke inzichten rond financieel gedrag van mensen in schulden met het empowermentkader – met oog voor structurele componenten en actorschap – zorgt mogelijk voor een effectievere aanpak van schuldhulpverlening en zou een antwoord kunnen bieden op de bestaande spanningsvelden in de schuldhulpverlening. Dit is nog niet in een methodiek omgezet die in de praktijk toegepast kan worden, en dat is net het onderzoeksdoel van dit PWO. In dit onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal: (1) Hoe kunnen we een empowerende schuldhulpverlening aanbieden? (2) Hoe kunnen we de verzekering van een menswaardig bestaan evalueren of meten? (3) Op welke manier kunnen we die empowerende schuldhulpverlening in haar globaliteit evalueren op effectiviteit? (4) Hoe kan tijdig de hulpverlening afgebouwd worden?, en (5) Op welke manier kan herval voorkomen worden? We zoeken antwoorden op deze vragen via een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. We beschrijven goede praktijken, construeren een meetschaal voor schuldhulpverlening waarmee we vervolgens de praktijken meten op hun effectiviteit in functie van verhogen van empowerment en verzekeren van een menswaardig leefgeld. We ontwikkelen een methode van krachtgerichte schuldhulpverlening en schrijven die neer in een Bind Kracht-cahier dat de basis legt voor een te ontwikkelen vorming. Daarnaast krijgt het werkveld, door dit onderzoek, beschikking over een meetinstrument waarmee het de effectiviteit van schuldhulpverlening kan nagaan.

Contact

jan.depauw@kdg.be

  • Duur onderzoek: 01/09/2016 tot 31/08/2018
  • Medewerkers: Jan Depauw, Kristel Driessens

  • Partners: Vlaams Centrum Schuldenlast vzw, CAW-BudgetInZicht Regio Antwerpen

  • Financiering: PWO

  • Expertisecentrum: Krachtgericht Sociaal Werk

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

  • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
  • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
  • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend