Ontwikkeling van applicaties gebaseerd op schrijfonderzoek

In 2003 startte de Universiteit Antwerpen met de ontwikkeling van het software-programma Inputlog. Bij aanvang van dit project registreerde dit programma enkel toetsaanslagen, muisclicks en muisbewegingen met als doel deze gegevens vervolgens te gebruiken in onderzoek naar (online) schrijfprocessen.

Doel van dit project was om, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, na te gaan welke extra mogelijkheden Inputlog zou kunnen bieden voor de analyse van processen die zich afspelen tijdens tekstrevisie.

Zo werd Inputlog deels herwerkt tot een tweeledige toepassing waarbij in een eerste stap de opgeslagen inputgegevens geparsed worden (d.w.z. dat ze vertaald worden aan de hand van een vooraf vastgelegde syntax) en in een tweede stap de output van deze parsing flexibel en efficiënt kan ingezet worden in schrijfprocesanalyses.

Daarnaast werd Inputlog uitgebreid met functionaliteit rond spraakherkenning en werd een logging tool ontwikkeld die elke wijziging in een Word-document kan vastleggen.

Contact

MDO@kdg.be
03/613.13.84

  • Duur onderzoek: september 2005 - augustus 2008

  • Projectpartners: Universiteit Antwerpen