Opleiden 4.0: chemie en farma zien toekomst in virtual en augmented reality

Chemische en farmaceutische bedrijven geloven in de sterkte van virtual en augmented reality als ondersteuning bij het opleiden bijscholen van hun personeel. De technologieën helpen onder meer om gevaarlijke en uitzonderlijke situaties te simuleren. Dat blijkt na een intens overleg tussen de betrokken stakeholders en de proeftuin Opleiden 4.0 waar enkele collega’s van KdG deel van uitmaken …

Om tegemoet te komen aan de grote nood aan opleiding en bijscholing van medewerkers in de chemische en farmaceutische sector, onderzoekt de industrie 4.0 proeftuin ‘Opleiden 4.0’ welke digitale technologieën ingezet kunnen worden. Opleiden 4.0 is een samenwerking tussen speerpuntcluster Catalisti, opleidingscentrum Acta vzw, onderzoekscentrum Imec en Karel de Grote Hogeschool.

Veiligheid is prioriteit

Tijdens een cocreatiesessie met een dertiental vertegenwoordigers van bedrijven en VDAB werden opleidingsnoden en -behoeften in kaart gebracht. Veiligheid blijft de topprioriteit. Daarnaast zijn training voor routineprocedures van groot belang. De meerwaarde van technologie zit hem in het simuleren van uitzonderlijke en onmogelijke situaties. Technologie kan fysieke handelingen tijdens de opleiding nooit helemaal vervangen.

Elk functieprofiel heeft nood aan zijn eigen opleidingstools

Wanneer de industrie kijkt naar de vereisten blijkt dat digitale trainingstools voldoende uitdagend en motiverend moeten zijn. En ze moeten de werkelijkheid op een herkenbare en realiteitsgetrouwe manier weergeven. Bovendien moet er voor elke functie een andere trainingsapplicatie worden uitgewerkt.

Hiermee rekening houdend bleken VR en AR de meest beloftevolle technologieën. De collega’s op KdG ontwikkelen momenteel een VR-applicatie die operatoren in staat stelt om het reinigen en wisselen van een filter onder de knie te krijgen en houdt daarbij rekening met uitzonderlijke situaties zoals aanwezigheid van zwavelzuur of het vrijkomen van drukgolven in leidingen. Daarnaast is het onderzoekscentrum Imec verantwoordelijk voor de bouw van een AR-toepassing die een cursist toelaat om zijn theoretische kennis van de opstartprocedure van een pomp toe te passen op een virtuele laag.

Contact

david.vanhoecke@kdg.be

  • Financiering: VLAIO proeftuin

  • Duur onderzoek: april 2019 - 31 maart 2022

  • Projectpartners: imec, KdG, Catalisti, Acta