Preventie in praktijk op een wenselijk spoor

Het voorliggende project bouwt verder op de bevindingen uit het onderzoek 'preventie m.b.t. de jeugd inzake welzijn en gezondheid' (Vettenburg et al., 2002; Vettenburg et al., 2003). In dit onderzoek werd de theorie van ‘wenselijke preventie’ ontwikkeld waarbij een ethisch kader voor preventie uitgewerkt werd, verankerd in een duidelijk mens- en maatschappijbeeld en geoperationaliseerd in de vijf dimensies. Een concrete vertaling van dit wetenschappelijke concept naar de praktische toepassing kon binnen de tijdsspanne van het voorgaande onderzoek niet opgenomen worden. Het huidige onderzoek speelt in op deze leemte.

Met de theorie van 'wenselijke preventie' als algemeen referentiekader wil het huidige onderzoek een praktijk gericht wetenschappelijk kader bieden voor het welzijnsveld. Met het ontwikkelde kader wordt de praktijk inzake algemene ‘welzijns’preventie ondersteund in de dagelijkse werking bij het opzetten, plannen, uitwerken en evalueren van preventiewerk. Hierbij wordt bijzondere aandacht gegeven aan de afstemming tussen hulpverlening en preventie. Het onderzoek zal resulteren in een praktische bruikbare handleiding voor preventiewerkers (binnen de welzijnssector), en een vormingspakket voor hulpverleners en preventiewerkers die een algemene preventieve werking/project willen uitbouwen.

Contact

bie.melis@kdg.be
+32 3 613 18 72

  • Duur onderzoek: september 2005 - augustus 2008

  • Financierder: Team Preventie Ontwikkeling

  • KdG-medewerkers: Greet Scheerlinck

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

  • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
  • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
  • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend