Diversiteitsmanagement op de werkvloer voor een impactvoller operationeel functioneren

Diversiteit op de werkvloer is een grote meerwaarde voor organisaties, zowel intern als extern. Voordelen zijn onder meer een sterke connectiviteit binnen en tussen teams, een hogere klanttevredenheid, een betere reputatie en meer vertrouwen in de kwaliteit van geleverde producten en diensten.

Kmo’s en inclusie

Steeds meer organisaties in het algemeen en Vlaamse kmo’s in het bijzonder streven naar meer diversiteit op de werkvloer en een inclusievere werkomgeving. Waarom? Het doeltreffend managen van een diverse groep van medewerkers is cruciaal voor elke succesvolle organisatie.

Het realiseren van een inclusieve werkomgeving gaat echter niet vanzelf, maar vraagt concrete inspanningen en doelgerichte acties.

Dit onderzoek richt zich specifiek tot werkgevers, leidinggevenden en HR-verantwoordelijken. Want er is een duidelijke nood aan concrete en werkbare handvaten om (levensbeschouwelijke) diversiteit succesvol te managen en inclusie op de werkvloer te bevorderen binnen kmo’s.

Managementprincipes

Aan de hand van tien managementprincipes en bijhorende concrete tips geven we een antwoord op: hoe kunnen we impactvol omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit op de kmo-werkvloer? Daarnaast reiken we goede praktijkvoorbeelden aan en laten we experten aan het woord.

De managementprincipes komen tot stand via praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek met een sterke focus op kwalitatief onderzoek. We interviewden werkgevers, leidinggevenden, HR-verantwoordelijken en medewerkers, allen tewerkgesteld in Vlaamse kmo’s. Daarnaast organiseerden we groepsgesprekken met kmo-werknemers met een niet-christelijke levensbeschouwelijke overtuiging.

Contact

joris.verhulst@kdg.be
www.publiekeimpact.be

  • Onderzoekscentrum: Publieke Impact
  • Duur onderzoek: sept 2019-aug 2021
  • Financiering: PWO

 

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij het onderzoekscentrum Publieke Impact bijvoorbeeld ook terecht voor:

  • Onderzoeksdata en expertise over de brede evenementensector.
  • Tools en richtlijnen om jouw evenementen impactvoller te maken.
  • Navormingen en een netwerk van experten.
  • Onderzoek, advies en begeleiding op maat.

Contacteer ons vrijblijvend