Publieke Impact: Diversiteitsmanagement op de werkvloer voor een impactvoller operationeel functioneren.

De term diversiteit refereert naar alle aspecten waarop mensen van elkaar kunnen verschillen. Diversiteitsmanagement is erop gericht een inclusieve organisatie te creëren waarbinnen al deze verschillende mensen in gelijke mate vertegenwoordigd zijn en zich goed voelen. Diversiteit op de werkvloer kan een grote meerwaarde betekenen voor bedrijven. Voordelen zijn onder meer een hogere klanttevredenheid, een betere perceptie ten aanzien van het bedrijf en meer vertrouwen in de kwaliteit van de aangeboden diensten/producten. Ook voor de interne werking zijn er voordelen zoals het verbreden van perspectieven voor werknemers en een sterke connectiviteit binnen en tussen teams. Omwille van deze voordelen kiezen heel wat, vooralsnog grotere en financieel krachtigere, bedrijven ervoor om een divers werknemersbestand uit te bouwen.

Hoewel er weinig discussie lijkt te zijn over de voordelen van diversiteit, is de realiteit dat diversiteit op de werkvloer nog te vaak theorie blijkt. Kmo’s erkennen wel de meerwaarde van diversiteitsmanagement en kunnen er gezien hun omvang en structuur een sneller draagvlak voor creëren, maar missen concrete kennis en richtlijnen om dit op een impactvolle wijze te kunnen toepassen binnen hun organisatie.

Voor een goed diversiteitsbeleid binnen Vlaamse kmo’s is er dus nog werk aan de winkel. Zeker wat betreft het succesvol functioneren en integreren van werknemers van verschillende religies blijken er in de praktijk nog vaak problemen op te duiken.

Dit projectonderzoek wil best practices uit concrete managementcases aanreiken waarmee je als leidinggevende in een kmo in Vlaanderen met religieus diversiteitsmanagement aan de slag kan, ook op korte termijn.

Contact

Hoofd expertisecentrum
christine.merckx@kdg.be
+32 473 69 21 84

www.publiekeimpact.be

  • Duur onderzoek: sept 2019-aug 2021
  • KdG-medewerkers: Eva Vermeire, Gunilla De Graef, Zaia El Morabit
  • Financiering: PWO

 

Expertisecentrum Publieke Impact – Karel de Grote Hogeschool Antwerpen

Sinds september 2018 werden de onderzoeken naar de ROI voor Publieksevenementen van KdG ondergebracht in het nieuw expertisecentrum Publieke Impact.

Het expertisecentrum verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek met als doel evenementen en steden 'beter' te maken. Betere evenementen en steden hebben een grotere publieke impact en dus een effectievere inzet van middelen, mensen en materiaal.

Ons onderzoek richt zich op de ontwikkeling van instrumenten en richtlijnen om evenementen en andere stedelijke activiteiten beter af te stemmen op burger en maatschappij. Met behulp van dienstverlening en opleidingen vertalen we onze onderzoeksresultaten op maat van de sector en ambiëren wij om zo een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van (markt)intelligente organisaties.