Effectieve interculturele teams

Organisaties die actief inzetten op divers-sensitieve praktijken en een inclusief klimaat, zowel op vlak van instroom als op vlak van retentie, zijn schaars. Dit geldt ook voor de evenementensector die in ons land meer dan 80.000 mensen tewerkstelt. Wetenschappelijk onderzoek toont nochtans aan dat er vele sociale en economische voordelen verbonden zijn aan een inclusief personeelsbeleid.

Inclusief personeelsbeleid

Dit project werkt samen met de culturele en evenementensector aan een inclusief personeelsbeleid, zowel op het vlak van structuur als cultuur. Met dit project willen we bedrijven binnen deze sector de weg tonen naar een meer divers-sensitieve rekrutering en selectie.

Hiervoor ontwikkelen we een toolbox met verschillende instrumenten voor HR-verantwoordelijken. Maar we willen ze ook richtlijnen en praktijken aanreiken voor het ontwikkelen van een meer inclusief klimaat in hun organisatie. Hierbij focussen we specifiek op teamleiders van logistieke en technische ploegen in de evenementensector.

Design thinking methode

Het project wordt uitgevoerd via een design thinking proces. Dat maakt het mogelijk om op een creatieve en innovatieve manier te werken aan oplossingen voor een complex probleem. Volgende vijf fasen staan centraal binnen dit onderzoeksproces: empathise, define, ideate, prototype en test.

Contact

joris.verhulst@kdg.be
www.publiekeimpact.be

  • Onderzoekscentrum: Publieke Impact
  • Duur onderzoek: feb 2020 - dec 2022
  • Financiering: ESF

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij het onderzoekscentrum Publieke Impact bijvoorbeeld ook terecht voor:

  • Onderzoeksdata en expertise over de brede evenementensector.
  • Tools en richtlijnen om jouw evenementen impactvoller te maken.
  • Navormingen en een netwerk van experten.
  • Onderzoek, advies en begeleiding op maat.

Contacteer ons vrijblijvend