Publieksevenementen 1: ROI voor publieksevenementen - maatschappelijk evaluatiemodel

Steden in het algemeen en Vlaamse steden in het bijzonder zijn belangrijke spelers in het organiseren van publieksevenementen. Ze organiseren niet enkel maar faciliteren ook jaarlijks tal van grootschalige evenementen voor het brede publiek door onder meer het openbaar domein ter beschikking te stellen of te voorzien in de veiligheid.

Het organiseren en zelfs het faciliteren van een evenement kost een gemeente, en dus ook een stad, echter handenvol geld. Door de prangende overheidsbesparingen en de toenemende financiële druk dienen ook Vlaamse gemeenten steeds meer verantwoording af te leggen voor hun uitgaven. Anderzijds heerst de overtuiging dat publieksevenementen een stimulans zijn voor de gemeentelijke economie naast het feit dat het de gemeente enorme promotionele mogelijkheden geeft en het samenhorigheidsgevoel in de gemeente versterkt.

Met de toename van het aantal publieksevenementen groeit echter ook de impact op de samenleving in termen van veiligheid, beheersbaarheid en overlast. Bovendien is de maatschappelijke behoefte aan publieksevenementen sterk groeiende waardoor een verdere professionalisering van het gemeentelijk evenementenbeleid zich opdringt, te meer omdat de meeste evenementgerelateerde beslissingen eerder op gevoelsmatige basis genomen worden of hoogstens bestudeerd worden vanuit kostenoogpunt.

Om in te kunnen zetten op die publieksevenementen met de hoogste ROI is het dan ook essentieel voor een gemeente om inzicht te kunnen verwerven in zowel de tastbare als ontastbare impact van een publieksevenement en dit voor de gemeente als stakeholder. Meer bepaald hebben Vlaamse gemeenten een grote behoefte aan een eenvoudig te implementeren evaluatie-instrument opdat datacollectie snel en aan relatief lage kosten kan uitgevoerd worden teneinde benchmarking mogelijk te maken en er op termijn effectiever en efficiënter omgegaan kan worden met de steeds kleiner wordende overheidsbudgetten. Daarom zal er onderzoek verricht worden naar de ontwikkeling van een valide en gebruiksvriendelijke ROI-methodologie voor publieksevenementen.

“Omdat Vlaamse gemeenten streven naar een effectief en efficiënt evenementenbeleid gaat KdG de uitdaging aan om de ROI van publieksevenementen te meten #kdgpwo”

Tweets van @publiceventroi

Contact

christine.merckx@kdg.be

  • Duur onderzoek: september 2014 - december 2015

  • Projectpartners: Stad Antwerpen, iVOX

  • KdG-medewerkers: Christine Merckx, Peter Decuypere