De maatschappelijke impact van een evenement

Wat is de maatschappelijke impact van een publieksevenement voor de stad of gemeente waarin het georganiseerd wordt?

We ontwikkelden een model en een tool waarmee steden, gemeenten en andere organisatoren de maatschappelijke kosten en opbrengsten van evenementen vooraf kunnen inschatten en achteraf kunnen evalueren.

Het model en de tool bieden objectieve criteria om beslissingen over het evenementenbeleid op te baseren. De verworven inzichten kunnen de steden en gemeenten ondersteunen bij de beslissing of en in welke mate het publieksevenement al dan niet vergund, gefaciliteerd of door de gemeente zelf georganiseerd kan worden.

Zelf aan de slag? De SCANNER voorspelt en de ANALYSER meet na afloop van het evenement de maatschappelijke lokale impact van een evenement.

Meer informatie? Lees de samenvatting van onze onderzoeksprojecten.

Contact

joris.verhulst@kdg.be
www.publiekeimpact.be

  • Onderzoekscentrum: Publieke Impact
  • Duur onderzoek: september 2014 - december 2015

  • Projectpartners: stad Antwerpen, stad Gent, iVOX

  • Financiering: PWO

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij het onderzoekscentrum Publieke Impact bijvoorbeeld ook terecht voor:

  • Onderzoeksdata en expertise over de brede evenementensector.
  • Tools en richtlijnen om jouw evenementen impactvoller te maken.
  • Navormingen en een netwerk van experten.
  • Onderzoek, advies en begeleiding op maat.

Contacteer ons vrijblijvend