ROI voor Publieksevenementen 3: Economisch ROI-model

Publieksevenementen vormen een steeds belangrijker wordend onderdeel van het publieke leven. De aanvragen nemen jaarlijks toe, in tegenstelling tot de daartoe voorziene overheidsbudgetten om deze evenementen als gemeente te ondersteunen of om ze zelf te organiseren. Gevoed door de aanhoudende overheidsbesparingen kennen de gemeenten in Vlaanderen dan ook een steeds sterker wordende behoefte aan eenvoudig implementeerbare instrumenten die hen toelaten om in te kunnen zetten op die publieksevenementen met de hoogste Return On Investment (ROI).

Onderzoek naar de ROI voor publieksevenementen leidde eerder al tot de ontwikkeling van een model om de lokale maatschappelijke impact van deze evenementen achteraf te meten (2015) en deze zelfs op voorhand te voorspellen (2016).

Dit onderzoek leidt tot de ontwikkeling van een economisch ROI-model dat gemeenten en andere organisatoren van publieksevenementen toelaat om snel en aan lage kosten inzicht te verwerven in de lokale economische impact van publieksevenementen. Net als de eerder ontwikkelde maatschappelijke ROI-modellen wordt ook dit model vertaald in een online tool (Calculator) om de in euro’s uitgedrukte kosten en baten van een publieksevenement te meten (ex post) en te voorspellen (ex ante).

Inzicht verwerven in zowel de maatschappelijke als de economische en in monetaire eenheden uitgedrukte lokale impact van een publieksevenement, zal een verdere professionalisering en rendementsverhoging van de evenementenportfolio opleveren. Door deze meetinstrumenten op een uniforme wijze toe te passen in het lokaal evenementenbeleid, wordt benchmarking mogelijk en dus ook een groter leereffect bereikt, waardoor er op termijn doelgerichter omgegaan kan worden met de almaar kleiner wordende overheidsbudgetten.

Contact

Hoofd expertisecentrum
christine.merckx@kdg.be
+32 473 69 21 84

www.publiekeimpact.be

  • Duur onderzoek: 01/09/2016 tot 31/12/2017
  • KdG-medewerkers: Christine Merckx, Joris Verhulst, Julie De Smedt, Kenneth De Keulenaer 

  • Partners: gemeente Puurs, stad Antwerpen, iVOX , ID&T, Golazo Sports

  • Financiering: PWO

Sinds september 2018 werden de onderzoeken naar de ROI voor Publieksevenementen van KdG ondergebracht in het nieuw expertisecentrum Publieke Impact.

Het expertisecentrum verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek met als doel evenementen en steden 'beter' te maken. Betere evenementen en steden hebben een grotere publieke impact en dus een effectievere inzet van middelen, mensen en materiaal.

Ons onderzoek richt zich op de ontwikkeling van instrumenten en richtlijnen om evenementen en andere stedelijke activiteiten beter af te stemmen op burger en maatschappij. Met behulp van dienstverlening en opleidingen vertalen we onze onderzoeksresultaten op maat van de sector en ambiëren wij om zo een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van (markt)intelligente organisaties.