Publieksevenementen 3: ROI voor publieksevenementen - economisch ROI-model

Vlaamse gemeenten, en dus ook steden, zijn belangrijke spelers in het organiseren en faciliteren van publieksevenementen. Een publieksevenement, georganiseerd op het openbare domein en voor het brede publiek toegankelijk, kost een gemeente echter vaak handenvol geld. Anderzijds nemen de aanvragen voor publieksevenementen jaarlijks toe. Gevoed door de aanhoudende overheidsbesparingen kennen de Vlaamse gemeenten dan ook een steeds sterker wordende behoefte aan een eenvoudig implementeerbaar instrument dat hen toelaat om in te kunnen zetten op die publieksevenementen met de hoogste return on investment (ROI).

Onderzoek naar de ROI voor publieksevenementen wordt een trilogie. Zo krijgen niet enkel de gemeenten in Vlaanderen een evaluatiemodel ter beschikking om de lokale impact van publieksevenementen die er in hun gemeente georganiseerd werden snel en aan lage kosten te berekenen, maar ook een strategisch planningsmodel dat op voorhand, ook door de externe evenementenorganisatoren, ingezet kan worden om de lokale impact van toekomstige evenementen in te schatten. Op het einde van dit derde aanvullend onderzoek zal het werkveld, naast de lokale maatschappelijke impact, ook inzicht kunnen verwerven in de lokale economische en monetaire impact van de publieksevenementen die georganiseerd (zullen) worden in hun gemeente.

Het beoogde economisch ROI-model voor publieksevenementen zal de kosten en baten voor de gemeenten in euro’s uitdrukken, die verklaard kunnen worden vanuit de gegenereerde maatschappelijke inzichten uit de in voorgaande onderzoeken ontwikkelde complementaire ROI-modellen. Inzicht verwerven in de maatschappelijke en de monetaire lokale impact van een publieksevenement, zowel in een ex post als in een ex ante fase, zal niet enkel de gemeente maar ook de externe organisator van het evenement een verdere professionalisering en rendementsverhoging van de evenementenportfolio opleveren. Door deze meetinstrumenten op een uniforme wijze toe te passen in het lokaal evenementenbeleid in Vlaanderen, wordt benchmarking mogelijk en dus ook een groter leereffect bereikt, waardoor er op termijn effectiever en efficiënter omgegaan kan worden met de almaar kleiner wordende overheidsbudgetten. 

Contact

christine.merckx@kdg.be

  • Duur onderzoek: 01/09/2016 tot 31/12/2017
  • Medewerkers: Christine Merckx, Joris Verhulst, Julie De Smedt 

  • Partners: Gemeente Puurs, Stad Antwerpen, iVOX bvba

  • Financiering: PWO