Samenwerking KdG-opleiding Toegepaste Informatica met UCB in Congo

De opleiding Toegepaste Informatica gaat de komende twee jaar nauw samenwerken met de Université Catholique de Bukavu (UCB) in Congo.

Omdat pas afgestudeerden van het departement TI aan de UCB maar moeilijk werk vinden, besloten KdG en UCB de handen in elkaar te slaan. Samen zullen ze de informatica-opleiding van de universiteit onder de loep nemen. Een meer praktijkgerichte aanpak en betere afstemming op de jobmarkt moeten ervoor zorgen dat studenten TI er in de toekomst vlotter werk vinden.

Op het programma staan onder andere:

  • studie van de lokale arbeidsmarkt
  • uitwisseling over praktijkgericht onderwijs tussen de docenten en ondersteunende diensten van KdG en UCB
  • training voor docenten van UCB
  • studenten van KdG gaan stage lopen aan UCB
  • ondersteuning op vlak van infrastructuur
  • de wifi-apparatuur van KdG die pas vervangen is, zal gebruikt worden om genetwerkte en ervaringsgerichte computerklassen op te stellen
  • ...

Contact

piet.boedt@kdg.be

Met financiële ondersteuning van VLIR UOS (VLIR UOS Zuidinitiatief)