Sociaal werk in tijden van superdiversiteit

Doorheen de opzet van verschillende kwalitatieve, praktijkgerichte en/of etnografische studies via, in en met sociaal werk organisaties, willen we twee onderzoeksvragen beantwoorden. Ten eerste: wat is de relatie tussen superdiversiteit en armoede in Vlaanderen? Ten tweede: hoe reageren sociaal werk praktijken op en veranderen ze door de nieuwe uitdagingen die superdiversiteit en precariteit met zich meebrengen?

 

Onderzoeksprojecten omvatten kwalitatief onderzoek naar de leefwereld van personen van buitenlandse herkomst in een armoedesituatie, kwalitatief onderzoek naar percepties van hulpverleners en cliënten van buitenlandse herkomst, etnografisch onderzoek naar problemsetting bij vzw De Sloep, een inloopteam met bijzondere expertise in het werken met precaire groepen van buitenlandse herkomst, etnografisch onderzoek naar intercultureel handelen in vzw De Touter, een actief ‘interculturele organisatie’ binnen de bijzondere jeugdbijstand.  Resultaten van de verschillende onderzoeken zullen worden gebundeld in een doctorale studie (verwachte einddatum: december 2015).

Publicatie: Van Robaeys, B. m.m.v. Geerts, L. & Balli, S. (2014). Verbinden vanuit diversiteit. Krachtgericht sociaal werk in een context van armoede en culturele diversiteit. Leuven: LannooCampus.

 

Contact

bea.vanrobaeys@kdg.be
+32 3 613 19 51

  • Duur onderzoek: verwachte einddatum: december 2015

  • Projectpartners: Provincie Antwerpen, VLAS (Vlaams Armoede Steunpunt)

  • KdG-medewerkers: Bea Van Robaeys en Kristel Driessens

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

  • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
  • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
  • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend