Studie GPMI: geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie, in opdracht van POD MI

De federale regering wil een uitbreiding van het GPMI (geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie) naar andere doelgroepen en een gemeenschapsdienst voor leefloners uitwerken in het kader van het GPMI.  Vanuit de OCMW’s wordt gesignaleerd dat het instrument GPMI tot op heden voornamelijk gebruikt wordt als een formalistisch instrument. Om met kennis van zaken te kunnen bepalen welke beleidsacties voorrang verdienen, wordt deze studie uitgevoerd.

 

De onderzoeksvragen waarop een antwoord geformuleerd wordt in dit project zijn: ‘Hoe wordt de GPMI vandaag gehanteerd?’ en ‘Hoe kan het GPMI ingezet worden als een instrument voor sociale activering?’ Het onderzoek omvat een literatuurstudie, kwantitatieve bevraging over GPMI, en kwalitatieve bevraging naar goede praktijken en verschillende seminaries.

  • Onderzoeker Jan Depauw, in partnerschap met USL-B Abraham Franssen & Louise Méhauden
  • Financiering: POD MI

Contact

jan.depauw@kdg.be
+32 3 613 19 61

  • Duur onderzoek: april 2015 – september 2015
  • Financiering: POD MI

  • Partners: USL-B Abraham Franssen, Louise Méhauden

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

  • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
  • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
  • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend