Uitlaatgasreductie in de Oostendse haven

Het doel van dit project is het beperken van de schadelijke emissie in de haven van Oostende. Uit onderzoek is immers gebleken dat dit één van de Belgische regio’s is die regelmatig de Europese grenswaarde voor fijn stof overschrijdt.

Concreet bouwen we een dieselmotor om tot methanolmotor om een hoger rendement te behalen met diesel en zo de emissie van schadelijke stoffen in te perken.

Het gebruik van methanolmotoren zou dus een positief effect hebben op de luchtverontreiniging in de haven van Oostende.
 

Contact

jochem.devriendt@kdg.be

  • Duur onderzoek: Mei 2009 - april 2012
  • Projectpartners: Power-Link, Greenbridge, Blue Planet Energy, BioMCN, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Haven Oostende, Universiteit Gent
  • KdG-medewerkers: Jochem De Vriendt, Kris Martens

     

Meer weten of samenwerken?

Je kan bij ons bijvoorbeeld terecht voor:

  • Het ontwikkelen van alternatieve aandrijfsystemen, brandstofsystemen voor alternatieve brandstoffen en emissiemetingen op verbrandingsmotoren.   

  • Analyses van voertuigdata door simulaties en reverse engineering op CAN-bussystemen.   

Contacteer ons vrijblijvend