Uitlaatgaswarmterecuperatie: wat zijn de mogelijkheden?

Het doel van dit project is tweeledig:

  • enerzijds via een praktische opstelling achterhalen hoeveel warmte uit het uitlaatgas kan onttrokken worden bij verschillende duty cycles en hoeveel van deze warmte gestockeerd kan worden.
  • anderzijds de mogelijkheden onderzoeken om deze warmtestroom nuttig aan te wenden.  Zo zou de warmte van het uitlaatgas kunnen gebruikt worden voor het opwekken van elektriciteit, voor hulpaandrijving op de krukas van de verbrandingsmotor, aandrijven van de turbo, enz.

Om de verschillende toepassingsmogelijkheden te vergelijken wordt er gebruik gemaakt van een simulatiemodel gebaseerd op de metingen uitgevoerd in de eerste fase.

Het doel van dit onderzoek is de haalbaarheid nagaan van verschillende mogelijkheden om uitlaatgaswarmte te recuperen en nagaan hoe deze warmte best kan aangewend worden.  Door de restwarmte te benutten gaat de motor minder vermogen verliezen aan het voeden van de elektrische systemen.  Door de restwarmte te recuperen, gaan we de energie uit de brandstof beter benutten en het verbruik dus doen dalen.  Ook is het mogelijk om aggregaten (randapparetuur:. aircocompressor, servopomp, waterpomp,....) te gaan aandrijven- met elektriciteit of met een turbine- met de gerecupereerde warmte. Verder wordt er voor elke bestudeerde mogelijkheid om de warmte te benutten een kosten- baten analyse uitgevoerd.

Contact

bram.robyn@kdg.be

  • Duur onderzoek: 1/9/2012 - 31/8/2013 
  • Projectpartners: Ugent (Department of Flow, Heat and Combustion Mechanics), Bekaert, VITO, Bosal
  • KdG-medewerkers: Kris Martens, Bram Robyn, Michel Van Gorp en Mark Pecqueur

     

Meer weten of samenwerken?

Je kan bij ons bijvoorbeeld terecht voor:

  • Het ontwikkelen van alternatieve aandrijfsystemen, brandstofsystemen voor alternatieve brandstoffen en emissiemetingen op verbrandingsmotoren.   

  • Analyses van voertuigdata door simulaties en reverse engineering op CAN-bussystemen.   

Contacteer ons vrijblijvend