Urgentiecommunicatie: naar een veiligere patiëntenzorg: effectief communiceren tijdens urgenties

Bij de publicatie van het Institute of Medicine report in 1999 “To Err is Human: Building a Safer Health System” werd melding gemaakt van tussen de 44 000 en 98 000 patiënten die jaarlijks overlijden in Amerikaanse ziekenhuizen ingevolge medische fouten. Recente onderzoeken tonen aan dat de voornaamste oorzaak (> 70%) van vermijdbare schade ineffectieve communicatie is.

 

Naast verpleegtechnische handelingen is een van de belangrijkste bijdragen van verpleeg- en vroedkundigen gedurende spoedeisende situaties gericht op de verbale en non-verbale communicatie en effectief teamwerken. Heel wat literatuur toont aan dat de complexiteit binnen patiëntenzorg in combinatie met de inherente beperkingen van de menselijke prestatie er voor zorgen dat gestandaardiseerde communicatiemiddelen en een omgeving met gelijkwaardigheid tussen teamleden nodig zijn. Voor technische interventies/vaardigheden zijn reeds tal van protocollen ontwikkeld, maar voor communicatie bestaat dit momenteel nog niet.

In voorliggend PWO-voorstel willen we een instrument ontwikkelen dat het mogelijk maakt om communicatiepatronen tussen teamleden tijdens urgenties te registreren, te analyseren en daarna te verwerken zodat duidelijk kan worden hoe en waar efficie nte van niet-efficie nte communicatie kan worden onderscheiden. Dit instrument kan dan door het werkveld worden aangewend om communicatieve interventies bij te sturen waar nodig. Ten tweede wil dit praktijkgericht onderzoeksproject resulteren in een duidelijk beeld over verscheidene afdelingen heen van de mogelijke knelpunten inzake communicatie en samenwerking tijdens urgenties. Voor het KdG Expertisecentrum Psychisch Welzijn in Patiëntenzorg geeft dit de mogelijkheid om aanbevelingen aan het werkveld aan te reiken hoe deze knelpunten kunnen worden vermeden.

Contact

sarah.deschepper@kdg.be
+32 3 613 15 86

  • Duur onderzoek: september 2013 - augustus 2014
  • KdG-medewerker: Sarah De Schepper (Expertisecentrum Psychisch Welzijn in Patiëntenzorg)