Verbinden vanuit diversiteit. Krachtgericht werken in een context van armoede en culturele diversiteit

Doelstellingen van dit project:

  • Ontwikkelen van een methodiek- en reflectiecahier voor hulpverleners in het werkveld
  • Ontwerp en try out van een specifieke vorming ‘Bind-Kracht armoede & culturele diversiteit’.
  • Interculturalisering van de basisvorming van Bind-Kracht en het team van medewerkers. 
  • Organisatie van studiedag voor een ruimer publiek waarop Bind-Krachtcahier werd voorgesteld (6 juni 2014).

De verworven inzichten uit de literatuur, focusgroepen en de try outs van de vormingen werden uitgeschreven in een Bind-Krachtcahier. Een methodiek- en reflectieboek, doorspekt met concrete casussen, die hulpverleners handvatten bieden om met de superdiversiteit in hun cliëntenbestand aan de slag te gaan.

Van Robaeys, B. mmv Lieve Geerts & Sultan Balli, Verbinden vanuit diversiteit. Krachtgericht werken in een context van armoede en culturele diversiteit, Bind-Krachtcahier 2, Heverlee-Leuven, Lannoo Campus.

Contact

kristel.driessens@kdg.be
+32 3 613 18 00

  • Duur onderzoek: september 2012 - augustus 2014 
  • Projectpartners: Katholieke Universiteit Leuven, V&V Maat, Katholieke Hogeschool Kempen, Recht-Op, Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen het woord nemen
  • KdG-medewerkers: Bea Van Robaeys