Vergelijking tussen een aantal methodes van krachtgericht werken, de organisatie van een miniconferentie krachtgericht werken en het opmaken van besluiten

Doel van dit project is het oplijsten en vergelijken van krachtgerichte methodieken die ingezet worden in verschillende voorzieningen voor minderjarigen en jongvolwassenen. De resultaten van deze vergelijkende analyse worden gebracht op een miniconferentie voor beleidsverantwoordelijken en samen met experten wordt gedialogeerd over de effectiviteit van de methodieken, over differentiatie in de zorg, zorg op maat, over samenwerking tussen diensten en met vrijwilligers en over de mogelijke structurele inzetbaarheid van dergelijke methoden in de hulpverlening. 

Download het rapport

 

Contact

bie.melis@kdg.be
+32 3 613 18 72

  • Duur onderzoek: september 2012- december 2012
  • Opdrachtgever: Vlaamse Overheid  Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – Afdeling Beleidsontwikkeling en Integrale Jeugdhulp
  • Onderzoekers: Bie Melis en Kristel Driessens

     

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

  • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
  • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
  • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend