Villa+ - Netwerk voor ouderen en hun mantelzorgers in de Brederodewijk

In de Brederodewijk, waar campus Zuid gehuisvest is, bestaat er een reële ondersteuningsnood voor de ouderen en hun mantelzorgers. Deze nood wordt aangekaart door verschillende zorgorganisaties die reeds actief zijn in de wijk. Vanuit het project Villa+ willen we deze zorgorganisaties samen brengen in een netwerk om samen tegemoet te komen aan de noden die leven bij ouderen in de wijk.

Het doel van dit project is het bekomen en bestendigen van een solide netwerk tussen Kdg en de zorgorganisaties in de Brederodewijk. Dit om de noden van de ouderen en hun mantelzorgers in de buurt in kaart te brengen en de nodige acties hieraan te koppelen. Hierdoor wordt er ingezet op “healthy ageing” en preventie van gezondheids-en welzijnsproblemen in de wijk, waarbij ouderen en hun mantelzorgers ondersteund worden door zowel professionals als in een later stadium door studenten in het verbreden van hun gezondheidsvaardigheden.

Door gebruik te maken van reeds bestaande gegevens rond zorgnoden in de breedste zin van het woord en kwalitatief onderzoek bij ouderen en hun mantelzorgers, worden noden in kaart gebracht en een actieplan uitgewerkt.

Contact

sophie.albrecht@kdg.be
+32 478 44 28 91

  • Financiering: RBV

  • Duur onderzoek: september 2019 - augustus 2020

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

  • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
  • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
  • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend