Wijkpreventie: wijkgebonden preventieve en verbindende ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare gezinnen

Dit project behelst een actie-onderzoek in twee kansarme wijken in de stad Antwerpen: Deurne en Antwerpen- Noord, waarin we samen met hulpverleners van verschillende voorzieningen willen experimenteren met modellen van netwerkversterkend werken. Focus van het project ligt op preventief werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen met jonge kinderen.

In dit project werken we intens samen met Samenlevingsopbouw en CAW Antwerpen, die partners zijn in het project en werken aan het opzetten van interdisciplinaire wijkteams, die ontmoeting en ontspanning willen verbinden met eerstelijnshulpverlening en vrijwilligerswerk.

Vanuit de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie op wijkgebonden, preventief, krachtgericht en netwerkversterkend werken met kwetsbare gezinnen, werken we aan een gemeenschappelijk kader waarop de verschillende initiatieven in een wijk zich kunnen verhouden om zo preventief, doelgericht en efficiënt mogelijk in te spelen op de noden van maatschappelijk kwetsbare gezinnen met kleine kinderen. We laten ons daarbij ook inspireren door voorbeelden uit het buitenland en modellen die in internationale literatuur werkzaam blijken of waarmee in Vlaanderen wordt geëxperimenteerd.

Voor de betreffende wijken werken we aan een omgevingsanalyse en brengen we de initiatieven van krachtgericht en netwerkversterkend werken in de wijk in kaart. De betrokken organisaties zijn ook bereid om te experimenteren met aangepaste werkvormen, waarbij wij dan de wetenschappelijke opvolging en ondersteuning kunnen verzorgen.

 

Per wijk zullen we twee modellen diepgaand analyseren:

  • een initiatief met een preventief verbindend aanbod naar gezinnen in de wijk: ontmoetingsplaatsen voor gezinnen met jonge kinderen; basiswerkingen gericht op verbindingen tussen bewoners; oudergroepen binnen inloopteams; ...

 

  • een project dat vanuit een specifiek gezin met een ondersteuningsnood verbindend en netwerkversterkend werkt: buddywerkingen in de wijk, netwerkgroepen voor gezinnen, vrijwilligers werkingen met een gezinsondersteunend aanbod ... Daarbij werken we met verschillende onderzoeksmethoden. Op cliëntniveau werken we aan procesevaluatie en diepte-interviews naar beleving en tevredenheid. De rol van vrijwilligers en sociale professionals wordt bevraagd via de betrokken werkers en coordinatoren. Met de methode van Appreciative inquiry zorgen we ervoor dat de verschillende werkingen in de wijk ook bij het project betrokken worden en blijven.

Contact

bie.melis@kdg.be
+32 3 613 18 72

  • Duur onderzoek: januari 2015 - december 2016
  • Projectpartners: CAW Antwerpen en samenlevingsopbouw Antwerpen 
  • KdG-medewerkers: Bie Melis en Kristel Driessens

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

  • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
  • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
  • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend