Online zelfhulp ter preventie van burnout bij verpleegkundigen

Momenteel niet beschikbaar

Gevolgen van burn-out

Onderzoek vanuit het Expertisecentrum Psychisch Welzijn in Patiëntenzorg in Antwerpen toont aan dat 1 op 10 verpleegkundigen in zijn carrière te maken krijgt met burn-out. En dat heeft grote gevolgen.

Werknemers die lijden aan burn-out hebben last van fysieke, mentale en emotionele klachten. Ze voelen zich emotioneel uitgeput, ontwikkelen een cynische en afgestompte houding en voelen zich minder bekwaam in hun job. Hierdoor kunnen ze zich minder goed toeleggen op hun werk. Wat een impact betekent op de kwaliteit van de patiëntenzorg.

De verminderde werkprestaties van werknemers met burn-out veroorzaken ook extra kosten voor ziekenhuizen. Bijvoorbeeld door een toename aan medische fouten, langdurige afwezigheid of een verhoogde turnover.

Onderzoek op vraag van ziekenhuizen

Op vraag van een aantal grote ziekenhuizen heeft het Expertisecentrum van Karel de Grote Hogeschool uitgebreid onderzoek gedaan naar wat hulpverleners, en in het bijzonder verpleegkundigen, zo vatbaar maakt voor burn-out. Op basis van dat onderzoek ontwikkelden we een zelfhulppakket, dat binnenkort op de markt komt.

We proberen zorg te dragen voor ons kostbaarste bezit, onze medewerkers. Het e-learning pakket stelt ons in staat om medewerkers die een risico lopen op burn-out op te sporen en beter te begeleiden.
Mauro Convalle, Directeur Patiëntenzorg, Ziekenhuis Netwerk Antwerpen Middelheim

Een gepersonaliseerd zelfhulpprogramma

‘Verzorgen zonder zorgen’ is een online zelfhulppakket vol concrete tips en oefeningen. De inhoud is afgestemd op jouw persoonlijkheid en specifieke noden, die bepaald worden aan de hand van een korte vragenlijst.

Je kan het traject op je eigen ritme volgen. Wekelijks ontvang je een email waarin je je voortgang kan opvolgen.

Testfase en verdere verbetering

Het pakket kwam tot stand op basis wetenschappelijk onderzoek door middel van schriftelijke vragenlijsten en interviews met verpleegkundigen en experts. Samen met de opleiding Multimedia en Communicatietechnologie (MCT) werd het eerste ontwerp van de software opgemaakt.

De pilootversie van het project werd getest onder 370 verpleegkundigen, en verder verbeterd op basis van hun feedback.

Momenteel gebruiken een 150-tal verpleegkundigen de nieuwste versie van het pakket. Een bijkomende 200 verpleegkundigen vormen de controlegroep waarmee de resultaten vergeleken zullen worden.  Deze testresultaten worden binnenkort bekend gemaakt. Het programma wordt definitief gelanceerd in het najaar van 2016.

Op de hoogte blijven via e-mail?