Gendergelijkheidsplan

KdG zet zich in voor een inclusieve leer- en werkplek, waarbij we inclusie zien als een gedeelde verantwoordelijkheid die tot de organisatiecultuur behoort. Gendergelijkheid neemt hierin een volwaardige plaats in. Gendergelijkheid komt onder meer de kwaliteit en de impact van ons praktijkgericht onderzoek ten goede. Deze waarde zorgt voor meer divers talent in onze onderzoeksteams en helpt eenieders potentieel maximaal te ontwikkelen.

We verzamelden in ons gendergelijkheidsplan (Gender Equality Plan of GEP) doelstellingen, acties en data rond genderevenwicht binnen onze pijler onderzoek en valorisatie.

Lees het gendergelijkheidsplan 2022