De impact meten van je sociaal werk? Dat kan!

Meten is weten, dat weten we allemaal. Toch is het meten van de impact van sociaal werk veel moeilijker dan dat van pakweg het aantal bezoekers in een winkel. Ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie heeft een tool ontwikkeld die wél de impact van sociaal werk meet. Deze tool wordt vandaag al ingezet in hulpverleningsprojecten bij het OCMW en bij de buddywerking ArmenTekort. Deze meetschaal maakt de resultaten van begeleiding zichtbaar en bespreekbaar en beleidsmakers zetten de tool in om kwaliteitsverbetering op organisatieniveau door te voeren.

Deze empowermentmeting maakt zichtbaar wat meestal onzichtbaar blijft in het sociaal werk.
Kristel Driessens - onderzoekscentrum Sociale Inclusie

Empowermentmeting

Impactevaluatie is één van de belangrijkste uitdagingen voor sociaal werk. Bestaande metingen en evaluatiemethoden zijn niet altijd aangepast aan de eigenheid van ons vak. Tegelijkertijd vraagt de overheid naar verantwoording van de besteedde subsidies, professionals en coördinatoren willen zicht krijgen op de effecten van hun werk. Cliënten willen feedback en de resultaten mee opvolgen. De meetschaal helpt bij dit alles.

Deze empowermentmeting maakt zichtbaar wat meestal onzichtbaar blijft in het sociaal werk. Waarom empowerment? Omdat dit in het hedendaagse sociaal werk een basisconcept is en gaat over het versterken van mensen en groepen zodat ze kunnen deelnemen aan de samenleving. Via empowerment krijgen individuen, organisaties en gemeenschappen greep op hun eigen situatie en hun omgeving. Ze verwerven controle en hun kritische bewustzijn scherpt aan. Wie zicht wil krijgen op de impact van de ondersteuning aan maatschappelijk kwetsbaren, lijkt dus gebaat bij het meten van empowerment.

Verschillende meetschalen

De voorbije jaren hebben we binnen het expertisecentrum verschillende meetschalen ontwikkeld. Steeds vanuit het empowermentkader. Een Meetschaal voor Psychologisch Empowerment (MPE) meet bijvoorbeeld de evolutie in empowerment in begeleidingstrajecten opgezet door professionele hulpverleners. Een Meetschaal Buddy-Empowerment (MBE) meet evolutie in empowerment bij kanszoekende buddies. Een Meetschaal Werker-Empowerment (MWE) gaat na in hoeverre professionals over voldoende kennis, vaardigheden en ondersteuning beschikken om hun job naar behoren uit te oefenen.

Meer lezen?

  • Depauw, J., & Driessens, K. (2016). Empowermentmeter. Een handleiding. Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt. 
  • Nanja van Dop, Jan Depauw & Kristel Driessens (2016): Measuring Empowerment: Development and Validation of the Service User Psychological Empowerment Scale, Journal of Social Service Research, 42(5): 651-664   DOI: 10.1080/01488376.2016.1216915
  • Jan Depauw & Kristel Driessens (2017) Taking the measure: a participatory approach to measuring and monitoring psychological empowerment in social work practices, in European Journal of Social Work, 20:4, 522-535, DOI: 10.1080/13691457.2016.1255878

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

  • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
  • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
  • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend