De kracht van lesgeven met ervaringsdeskundigen

Hoe help je studenten in sociaal-agogische studies meer voeling te krijgen met het cliëntperspectief? Als docent lesgeven in tandem met een ervaringsdeskundige in armoede en uitsluiting geeft goede resultaten. Ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie deed hier onderzoek naar en KdG implementeerde dit ook in een aantal van haar opleidingen.

Lees het rapport

Zelfinzichten en gedragsveranderingen door dialoog

De vaststelling is en blijft dat veel studenten vaak (onbewust) bevoogdend en soms zelfs paternalistisch kijken en omgaan met mensen (in de sociale sector). De ontmoeting van mens tot mens en het scherper in beeld krijgen en meer doorvoelen van het cliëntperspectief zijn van cruciaal belang in onze basisopleiding. Een gearrangeerde dialoog, waarbij het leerproces van studenten centraal staat, biedt belangrijke leer- en groeikansen en kan veel (zelf)inzichten en gedragsveranderingen teweeg brengen.

Remote video URL

Verloop van het proces

 • Beklijvende en inzichtverruimende ontmoetingen en dialoog organiseren tussen studenten en mensen in armoede.
 • Verdiepende kennismaking met het cliëntperspectief door ervaringsdeskundigen een volledig vak mee te laten geven. Op die manier wordt er een meer beklijvend proces opgezet, waarbij studenten in dialoog leren gaan met cliënten, leren doorvragen, zich verdiepen in het cliëntperspectief.
 • Meer begrip en inzicht in de complexiteit van de leefwereld van mensen in armoede bij studenten, in de kwetsuren en veerkracht van mensen in armoede.
 • Verdiept inzicht in verwachtingen van cliënten.
 • Communicatievaardigheden versterken.
 • Armoedebewust denken en handelen.
 • Verdiepend inzicht in interactiepatronen in de hulpverlening, in gevoelens en houdingen van de overkant (die op eerste zicht, vanuit een leefwereldbotsing onbegrijpbaar lijken).
 • Doorprikken van stereotype beelden over mensen in armoede of cliënten/patiënten en het wegnemen van vooroordelen.

Bind-Kracht

Het project werd ondersteund door Bind-Kracht, een samenwerkingsverband van
lectoren, mensen in armoede en onderzoekers. Verschillende Bind-Krachttrainers en -coaches (ervaringsdeskundigen) met jarenlange ervaring in het verzorgen van vormingsprogramma’s voor professionele hulpverleners, participeerden aan het
experiment.

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

 • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
 • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
 • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend