Publicaties onderzoekscentrum Sociale Inclusie

2020

 • Boxstaens, J., & Depauw, J. (2020). Measuring the quality of the Working Alliance in Flemish community supervision practice: A validation study of the Working Alliance for Mandated Clients Inventory. European Journal of Probation, 12(2), 91-111
 • Gibens, S. (2020). Helder en klaar het recht brengen tot bij de meest kwetsbare mensen : een uitdaging of realiteit? Recht tegenover amen, 111-134.

2019

 • Boxstaens, J., & Gibens, S. (2019). Sterk Sociaal Werk: aandachtspunten van de werkgroep 'Sociaal Werk & Justitie' binnen de Vlaamse Sociaalwerkconferentie. Panopticon: tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 40, 146-152.
 • Boxstaens, J., & Serrien, L. (2019). Sociaal werk en dwang. In M. Thirion, P. Raeymaeckers, A. Cornille, & S. Gibens (Eds.), #Sociaal werk (pp. 183-202). Acco.
 • Boxstaens, J., Gibens, S., Tirions, M., & Raeymaeckers, P. (2019). Sociaal Werk definiëren. In M. Tirions, P. Raeymaeckers, A. Cornille, S. Gibens, J. Boxstaens, & Y. Postma (Eds.), #Sociaal Werk (pp. 27-57). Acco.
 • Claes, B., Beaumon, J., Boxstaens, J., Maeseele, T., Naessens, L., & Serrien, L. (2019). Werken aan maatschappelijke dienstverlening voor justitiabelen : vanuit een terugblik vooruitkijken naar het forensisch welzijnswerk. Panopticon: tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 40, 490-504.
 • Claes, B., Naessens, L., Bradt, L., Bamelis, D., & Boxstaens, J. (2019). Forensisch welzijnswerk en sociale grondrechten : de huidige betekenis van de rechtenbenadering voor het forensisch welzijnswerk. Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 40, 388-397.
 • De Koker, B., De Stercke, N., Melis, B., Steyaert, J., (2019). Vermaatschappelijking van de zorg: tussen droom en daad. In M. Tirions, P. Raeymaeckers, A. Cornille, S. Gibens, J. Boxstaens, & Y. Postma (Eds.), #Sociaal Werk (pp. 459-475). Acco.
 • Driessens, K., Depauw, J., Melis, B., & Van Robaeys, B. (2019). Krachtgericht Sociaal Werk. In M. Tirions, P. Raeymaeckers, A. Cornille, S. Gibens, J. Boxstaens, & Y. Postma (Eds.), #Sociaal Werk (pp. 367-391). Acco.
 • Driessens, K., Lyssens-Danneboom V., Peeters, W., Vansevenant, K.,Van Geldorp, C. en Vandenhende, P.  (2019), Samenwerken in tandem met ervaringsdeskundigen. Methodiekboek voor databank modellen van samenwerking met ervaringsdeskundigen, Antwerpen, ESF Vlaanderen  & Karel de Grote Hogeschool, 65 p.  – downloadbaar: https://www.kdg.be/sites/kdg.be/files/rapport-ed_tandempartner_v2.pdf
 • Driessens, K., Lyssens-Danneboom, V., & Depauw, J. (2019a). Gebruikersperspectief. In M. Thirion, P. Raeymaeckers, S. Gibens, J. Boxstaens, & Y. Postma (Eds.), #sociaalwerk (pp. 477-497). Acco.
 • Raeymaeckers, P., Boost, D., Tirions, M., & Driessens, K. (2019). Een verkenning van het sociaalwerk-onderzoek. In M. Tirions, P. Raeymaeckers, A. Cornille, S. Gibens, J. Boxstaens, & Y. Postma (Eds.), #Sociaal Werk (pp. 283-306). Acco.
 • Uzieblo, K., Vertommen, T., Boxstaens, J., & van Dijck, J.-P. (2019). Hoe is het gesteld met de Vlaamse justitieassistent? Een onderzoek naar werkgerelateerde stress, coping, psychisch welbevinden en levenskwaliteit. Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 40, 273-296.
 • van Aeken, K., Gibens, S., Hubeau, B., Parmentier, S., & Van Houtte, J. (2019). Dialogen tussen recht en samenleving: een handboek over het rechtssociologisch onderzoek in Vlaanderen. Acco.
 • Verzelen, W., Driessens, K., & Boxtaens, J. (2019). Social workers as 'piping engineers' in the Belgian welfare state. In L. Peláez (Ed.), Austerity, social work and welfare policies: a global perspective (pp. 51-73). Thomson Reuters Aranzadi.

2018

 • Depauw, J. (2018). Empowerment remixed. Analyse van data bekomen via empowermentmeting. Een vergelijking tussen de klassieke regressieanalyse en alternatieve Mixed Model-procedure, toegepast in SPSS. Karel de Grote Hogeschool. Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk.
 • Depauw, J., & Wuyts, E. (2018). Buddy-empowerment gemeten. Constructie en validering van een meetschaal voor buddy-empowerment (MBE) ontwikkeld in opdracht van VZW ArmenTeKort. Karel de Grote Hogeschool - Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk. 
 • Driessens, K., & Bocklandt, Y. (2018). Armoedebestrijding als strijd tegen onvrijheid en voor kwaliteit van leven. In M. Tirions, W. Blok, & C. den Braber (Eds.), De capabilitybenadering in het sociaal domein. Een praktijkgerichte kennismaking. Bohn Stafleu van Loghum.           
 • Melis B, Raeymaeckers P., Van Dam S., Driessens K. (2018), Wetenschappelijk ondersteuning van het interprofessioneel team en impactmeting van het pilootproject “gezinscoaches 03”. UAntwerpen & KDG
 • Van Robaeys, B. (22.06.2018). Fata Morgana, fantoom of fout excuus? Superdiversiteit en witte privileges in Vlaanderen. sociaal.net. (https://sociaal.net/opinie/superdiversiteit-in-vlaanderen/)    
 • Van Robaeys, B., & Bogaerts, N. (7.12.2018). Elke ontmoeting is bijzonder: straatpastor over geloof en engagement. sociaal.net. (https://sociaal.net/verhaal/straatpastor-geloof-engagement/)
 • Van Robaeys, B., & Dierckx, D. (2018). The challenge of superdiversity for the identity of the social work profession : experiences of social workers in De Sloep in Ghent, Belgium. International social work: International council on social welfare, 61, 274-288.
 • Van Robaeys, B., & Lyssens-Danneboom, V. (2018). Kwetsbaar verbonden. De duo-methodiek in Vlaanderen. Lannoo Campus.
 • Van Robaeys, B., Raeymaeckers, P., & van Ewijk, H. (2018). Contextueel-transformatief sociaal werk in superdiverse omgevingen : uitkomsten en werkingsprincipes vanuit het perspectief van cliënten en sociaal werkers. Qualitative social work: research and practice, 17, 676-691. 

2017

 • Blay, E., & Boxstaens, J. (2017). Professional practices and skills in first interviews : a comparative perspective on probation practice in Spain and Belgium. In P. Ugwudike & P. Raynor (Eds.), Evidence-Based Skills in Criminal Justice: International Research on Supporting Rehabilitation and Desistance. Policy Press.
 • Brochure bij foto-tentoonstelling ‘Experience matters’ (2017)– ontwikkeld en getoond op EASSWR-conferentie – samenwerking Lund University – KdG – Hogeschool Utrecht –Durham University.
 • De Pourcq, L. (2017) Maatschappelijk werk en kinderopvang hand in hand. Interdisciplinaire samenwerking als hefboom in de strijd tegen kinderarmoede. Welwijs, 28 (2), 30-33.
 • De Pourcq, L., & Driessens, K. (2017). Maatschappelijk werk en kinderarmoede hand in hand op het lokale niveau : voorwaarden voor een werkzame samenwerking tussen OCMW's, kinderdagverblijven en maatschappelijk kwetsbare ouders. In P. Raeymaeckers, C. Noël, D. Boost, V. C., C. J., & S. Van Dam (Eds.), Tijd voor sociaal beleid: armoedebestrijding op lokaal niveau: armoede en sociale uitsluiting (pp. 103-118). Acco.
 • De Pourcq, L., & Vandevoort, L. (2017). Empowerment van alleenstaande moeders in het OCMW. Eindrapport december 2017. Karel de Grote Hogeschool. Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk.
 • Driessens, K. & Raeymaeckers, P. (2017),  Werken met mensen die (langdurig) in armoede leven, in Spiers e.a. (2017) De brede basis van het sociaal werk. Grondslagen, methoden en praktijken. Bussum: Coutinho, p. 107-119.
 • Geldof, D. & Driessens, K.(2017) Social work and research in contexts of superdiversity. In Hogsbro, K. & Shaw, I. [edit.], Social work and research in advanced welfare states (Routledge advances in social work). Londen/New York: Routledge. p. 31-56 ISBN 978-1-138-24218-0.
 • Gibens, S. & Hubeau, B. (2017) De juridische bijstand in transitie : van staatshervorming tot modernisering: nieuwe wegen in de toegang tot het (ge)recht. RW 1642-1657. 
 • Gibens, S. & Serrien, L. (2017). Sociale rechtshulp is sociaal werk. Neemt Vlaanderen het voortouw? in Sociaal.Net  (2017.05.04) 
 • Goris, P., Melis, B., Burssens, D., en Vettenburg, N. (2017), ‘Structureel werken zit ingebakken in sociaal werk. Nog beter het verschil maken’, Sociaal.Net, 28 maart 2017.
 • Inspiratiebrochure 'Maatschappelijk Werk en Kinderopvang Hand in Hand' (2017)
 • Melis, B., (2017); Een rol voor het informele netwerk in de (justitiële) hulp; Panopticon, 38, maart, p 150 – 156.
 • Pasteels, I., Lyssens-Danneboom, V., & Mortelmans, D. (2017). A life course perspective on living apart together: meaning and incidence across Europe. Social indicators research: an international and interdisciplinary journal for quality-of-life measuremen, 130, 799-817.
 • Van Robaeys, B. & Lyssens-Danneboom, V. (2017). Buddy, bondgenoot of maatje. Duo-methodiek kent forse opmars.
 • Van Robaeys, B. (2017). Verruim je blik en leer elke dag bij. Vlaamse onderzoeker naar congres in het verre oosten.
 • Van Robaeys, B., Raeymaeckers, P., & Van Ewijk, H. (2017). Contextual–transformational social work in superdiverse contexts: An evaluative perspective by clients and social workers. Qualitative Social Work, 1-16.

2016

 • Boxstaens, J. (2016), De toekomst van het justitiehuis. Vlaanderen moet knopen doorhakken. Op Sociaal.net, 24/2/2016.
 • Depauw, J., & Driessens, K. (2016). Taking the measure: a participatory approach to measuring and monitoring psychological empowerment in social work practices. European Journal of Social Work. 20:4, 522-535, DOI: 10.1080/13691457.2016.1255878 -
 • Driessens, K., Depauw, J., Franssen, A., & Méhauden, L. (2016). Het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie: een veralgemeenbaar begeleidingsinstrument in een participatiesamenleving? . In I. Pannecoucke, W. Lahaye, J. Vranken, & R. Van Rossem (Eds.), Armoede in België - Jaarboek 2016 (pp. 251-270). Academia Press.
 • Driessens, K., & Depauw, J. (2016). Leefloontrekkers integreren via een contract. Tegendraads wetsontwerp straalt wantrouwen uit. Sociaal.Net. Retrieved 17/9/2016, from (http://sociaal.net/analyse-xl/leefloontrekkers-integreren-via-een-contr… )
 • Driessens, K., McLaughlin, H. & van Doorn, L. (2016): The Meaningful Involvement of Service Users:  Examples from Belgium and The Netherlands, Social Work Education: International Journal, DOI: 10.1080/02615479.2016.1162289.
 • Driessens, K., Vansevenant, K. & Van Regenmortel , T. (2016), 10 jaar Bind-Kracht. Verbindende hulpverlening in verdelende tijden, in Sociaal.net, 18 januari 2016.
 • Melis, B., Goris, P., Burssens, D., Vettenburg. N. (2016), Preventie in de geestelijke gezondheidszorg: geen vrijblijvende keuze. Tijdschrift Klinische Psychologie, 2: 84-90
 • Raeymaeckers P., Driessens K. &Tirions M., Een zoektocht naar de identiteit van het sociaalwerkonderzoek : een reflectie over de kenmerken van een academische discipline , Journal of social intervention: theory and practice - ISSN 1876-8830 - 25:2(2016), p. 43-63. https://www.journalsi.org/articles/abstract/10.18352/jsi.450/
 • Raeymaeckers, P., Verhoeven, R., Pauwels, J., Driessens, K., Boxstaens, J., Tirions, M. & Gibens, S.,  Vermarkting van het sociaal werk. Wie garandeert de kwaliteit? In Sociaal.net, 29-06-2016
 • van Dop, N., Depauw, J., & Driessens, K. (2016). Measuring Empowerment: Development and Validation of the Service User Psychological Empowerment Scale.Journal of Social Service Research, 42(5), 651-664. doi: 10.1080/01488376.2016.1216915
 • Van Robaeys, B. & Kanmaz, M. (2016). Armoede bij mensen met een migratie-achtergrond: een moeilijke strijd. In Christen-Democratische Reflecties, 4(1): 95-106.
 • Van Robaeys, B. (2016), Sociaal werk in een superdiverse Wereld. De Sloep in Gent als voorbeeld. In Sociaal.net. 9/5/2016.
 • Van Robaeys, B. (2016). At the heart of complexity is simplicity. De uitdaging van armoede en superdiversiteit voor het sociaal werk. Doctoraal proefschrift in de sociale wetenschappen (sociaal werk). Antwerpen: Universiteit Antwerpen.
 • Van Robaeys, B. (2016). Ouders uit kansarme gezinnen aan het woord over zorg en onderwijs voor jonge kinderen. In Welwijs, 27 (3): 10-12.
 • Van Robaeys, B., van Ewijk, H. & Dierckx, D. (2016), The challenge of superdiversity for the identity of the social work profession: Experiences of social workers in ‘De Sloep’ in Ghent Belgium, International Social Work, DOI: 10.1177/0020872816631600.

2015

 • Boxstaens, J. & Paterson, N., Maatschappelijk werk onder mandaat versus offender management. Een verkenning van daderbegeleiding in België en Schotland, Driessens, K., Raeymaeckers, P. , Sebrechts, L., Tirions, M. & Wouters, E. (2015), Een caleidoscoop van sociaalwerkonderzoek. Een sociaal-wetenschappelijke benadering, Leuven, Acco., p. 99-112.
 • Boxstaens, J. & Robinson, G. (2015). Voorstelling COST Action on Offender Supervision in Europe, in VHLORA (2015). Hogescholen krachtig in verbinding. Brussel: Vlaamse Hogescholenraad.
 • Depauw J. & Van Dop, N. (2015), De maat van sociaal werk, in Driessens, K., Raeymaeckers, P. , Sebrechts, L., Tirions, M. & Wouters, E. (2015), Een caleidoscoop van sociaalwerkonderzoek. Een sociaal-wetenschappelijke benadering, Leuven, Acco., p. 141-152.
 • Driessens, K., Van Doorn, L., McLaughlin, H. & De Clerck, W. (2015), Ervaringsdeskundigen betekenisvol betrekken bij de opleiding sociaal werk, in Driessens, K., Raeymaeckers, P. , Sebrechts, L., Tirions, M. & Wouters, E. (2015), Een caleidoscoop van sociaalwerkonderzoek. Een sociaal-wetenschappelijke benadering, Leuven, Acco., p. 163-179.
 • Melis, B. (2015). Netwerken versterken in de jeugdhulp. Zien praktijkwerkers dat zitten?, Sociaal.net. Analyse.XL (21.05)
 • Melis, B. (2015). Samen sterk en ik beslis. Het verhaal van netwerkgroepen bij gezinnen begeleid door een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning. Welwijs, 26 (2), 7 – 10.
 • Raeymaeckers, P. Driessens, K. & Tirions M., (2015), De sociaalwerkonderzoeker als generalist: een kritische reflectie, in Driessens, K., Raeymaeckers, P. , Sebrechts, L., Tirions, M. & Wouters, E. (2015), Een caleidoscoop van sociaalwerkonderzoek. Een sociaal-wetenschappelijke benadering, Leuven, Acco, p. 209-218.
 • Van Robaeys, B. & Van Ewijk, H. (2015), Sociaal werk in de marge van een complexe samenleving, in Driessens, K., Raeymaeckers, P. , Sebrechts, L., Tirions, M. & Wouters, E. (2015), Een caleidoscoop van sociaalwerkonderzoek. Een sociaal-wetenschappelijke benadering, Leuven, Acco., p. 21-34.

Ouder

 • Goris, P., Burssens, D., Melis, B. & Vettenburg, N. (2007).Wenselijke preventie stap voor stap. Antwerpen: Garant.
 • Melis, B., Goris, P., Burssens, D.,  Vettenburg, N. (2006). ‘Opvoedingsondersteuning en preventie’, Alert, 32, (5), 31-46.

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

 • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
 • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
 • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend